Sadarbība un līdzdarbošanās:

Vietējā un starptautiskā mērogā sadarbojamies ar dažādām starptautiskām organizācijām, augstskolām, biedrībām, sabiedriskām organizācijām, nevalstiskām organizācijām, uzņēmumiem un valsts iestādēm.

 

         

Biedrība Baltijas Jaunatnes Ceļš jeb angliski Baltic Youth Way izveidota ar mērķi iedrošināt jauniešus kļūt radošākiem un darīt to, kas viņiem sagādā vislielāko prieku. Savā darbā mēs apvienojam radošumu un neformālās mācīšanās metodes, īpaši pievēršoties lauku apvidiem, kuros ir ļoti daudz iespēju kuras atklāt un izmantot sabiedriskās uzņēmējdarbības jomā. Uzņēmīgums ir viens no mūsu darba atslēgvārdiem, jo mēs iedrošinām ikvienu atrast savu aicinājumu un darīt darbu kas patīk un rada prieku.

 

Ko mēs darām:

Veicinām brīvprātīgo darbu un neformālās izglītības attīstību, jaunu iemaņu un prasmju apgūšanai;

• Attīstām un veicinām izpratni par sabiedriskās uzņēmējdarbības jomu un tās iespējām Latvijā;

Konsultējam IT jautājumos, vebdizaina izstrādē, un atbalstam dažādus IT,  foto un video projektus;

Veicinām, atbalstam un sekmējam jaunatnes darba kvalitātes uzlabošanu;

Veicinām jauniešu līdzdalību saliedētākas un pilsoniski aktīvākas sabiedrības izveidē, balstoties uz savstarpēju cieņu sapratni un atbalstu. Atbalstam projektus sabiedrības integrācijas jomā;

Piedalāmies dažādos starptautiskos projektos un apmācībās, iesaistot jauniešus, sniedzot iespēju gūt pieredzi un uzlabot dažādas prasmes;

Sekmējam ciešāku sadarbību starp jauniešu nevalstiskajām organizācijām Baltijas valstīs. Atbalstam dažādu folkloras pasākumu rīkošanu Baltijas mērogā.

 

Iesaistot jauniešus dažādos projektos un aktivitātēs, sekmējam jaunu iemaņu un prasmju apgūšanu. Mēs piedāvājam jauniešiem dažādas iespējas iesaistīties un līdzdarboties pasākumos gan Latvijā, gan ārvalstīs. Gūt pieredzi un prasmes, uzlabot svešvalodu zināšanas, pašizpaustos dažādās jomās, kā piemēram māksla, mūzika un daudzās citās.

Sniedzot iespēju Latvijas jauniešiem piedalīties starptautiskos projektos mēs iepazīstinām citu Eiropas un pasaules valstu jauniešus ar Latvijas un Baltijas kultūras mantojumu un tradīcijām, dziesmām, dejām un citām vērtībām. Visas aktivitātes un projekti tiek veidoti ar mērķi iedrošināt Latvijas jauniešus kļūt radošākiem, īstenot un sasniegt savus mērķus, lai spētu sekmīgi darboties visos novados un veicinātu sabiedriski atbildīgu uzņēmējdarbību.

 

Sekojiet mūsu aktivitātēm un uzziniet par apmācībām šeit, šeit un šeit.

#balticyouthway

 

Mēs novērtējam Jūsu atbalstu, ja vēlaties mūs atbalstīt, droši rakstiet vai zvaniet. Pateicamies!