Mēģināt Kopā

Mēģināt Kopā

LIETUVĀ LATVIJĀ HORVĀTIJĀ

Starptautiskais projekts ''Mēģināt Kopā'' (''T.R.Y, Together: Refugees & Youth'') tiek īstenots ar ES programmas Erasmus+ atbalstu. Projektā iesaistītas jaunatnes organizācijas, sociālās uzņēmējdabības un izpētes centri no Latvijas, Lietuvas un Horvātijas. Kopīgiem spēkiem, iesaistot Baltijas jaunatnes darbiniekus, tiks meklētas iespējas, kā iesaistīt vairāk jauniešu radīt un veidot sociālās uzņēmējdarbības risinājumus, jauniešu bēgļu iesaistei vietējās aktivitātēs un kopīgiem spēkiem sekmēt jauniešu nodarbinātību.

Vairāk informācija par projektu un tēmu atrodama šeit.

 

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu