«Baltu Jauniešu Ceļš» biedrības mērķi ir Baltijas valstu jaunatnes nevalstisko apvienību sadarbības veicināšana un stiprināšana. Iesaistot jauniešus dažādās radošās nodarbēs, veicinot iesaisti brīvprātīgajā darbā jaunu iemaņu un prasmju apgūšanai. Ar savu radošo darbību mēs iepazīstinām citu Eirōpas savienības un Pasaules valstu jauniešus ar Baltu daiļrades mantojumu un tautas paražām, kā arī iedvesmojam un iedrošinām Latvijas jauniešus īstenot un sasniegt savus mērķus

Vērtējošās domāšanas prasmes

BULGĀRIJA DOMĀŠANA VĒRTĒŠANA   Turpinot veiksmīgu sadarbību ar Bulgārijas biedrību ''C.E.T.'' arī šogad '19 Latvijas jaunatnes darbiniekiem bija iespēja piedalīties apmācībās ar nosaukumu ''Vērtējošās domāšanas prasmes''. Tajās piedalījās Iluta, Lingita un Juris. Norises laiks no 4. līdz 12. maijam '19 Bulgārijas pilsētā Pamporovo. Apmācību mērķis bija apzināt vērtējošās domāšanas prasmes. Apmācībās piedalījās dalībnieki no 9 valstīm – Bulgārijas, Horvātijas, Spānijas, Nīderlandes Karību jūras salas Sanmartēnas, Ziemeļmaķedonijas, Čehijas, Polijas, Igaunijas un Latvijas. Apmācības un aktivitātes vadīja bulgāru jaunatnes apmācītāji, kuriem ir liela pieredze darbā ar jauniešiem, nevalstisko organizāciju jomā, sabiedriskajā uzņēmējdarbībā un iekļaušanā – Maja Doneva un Ogņans Gadoularovs no Bulgārijas kopā ar Tomislavu Bogdanovu no Horvātijas. Apmācību mērķi bija attīstīt vērtējošās domāšanas prasmes, izzināšanas un jēdzienu izpratnes prasmes vērstas dalībnieku pašizaugsmes sekmēšanai, sekmēt starpvalstu sadarbību jaunatnes jomā un dalībnieku profesionālo attīstību. Kopīgiem spēkiem izmēģināt un rast sarežģījumu risināšanas spējas sevī. Pievērst vairāk uzmanības savām spējām lēmumu pieņemšanā, kārtīgumā, priekšlikumu izteikšanā, secinājumu izdarīšanā un uzlabot savu pašnovērtējumu.   Tālāk varat aplūkot un iepazīties ar Ilutas iespaidiem, kuri tika publicēti laikrakstā ''Pārgaujas novada vēstis'', iepazīstinot vietējos iedzīvotājus ar pašizaugsmei pieejamajām iespējām.       Šis projekts tika finansēts ar Eirōpas komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.     Vērtējošās domāšanas prasmes

Saki NĒ apcelšanai cipartīmeklī

SERBIJA PILSĒTA BALTA Starptautiskas jaunatnes darbinieku apmācības Topolā, Serbijā ar nosaukumu ''Saki NĒ apcelšanai cipartīmeklī '' noritēja '18 gada septembrī no 10 līdz 17 datumam. Tajās piedalījās dažādu biedrību pārstāvji un jaunieši no Vācijas, Serbijas, Igaunijas, Francijas, Kosovas, Bosnijas un Hercegovinas, Polijas, Melnkalnes, Portugāles un Latvijas. Latvijas jaunatnes darba nozari pārstāvēja Ķekavas jauniešu iniciatīvu centra teātra un tēlošanas māklsas pasniedzēja Ilze Bloka.   Cipartīmekļa saziņas un čupošanās vietnes mūsdienās ir pārņēmušas jauniešu ikdienas dzīvi un prātus. Saziņa ir kļuvusi tik ātra, ka ir radījusi virkni kaitējuma, iepretim visiem ieguvumiem. Mūsdienu jauniešu vecāki prata rakstīt vēstules ar pildspalvu un uz papīra. Gaidīt vēstuļu saņemšanu vairākas dienas, pat nedēļas. Nerīkojot traci, ja atbilde netika saņemta dažu minūšu laikā. Iepriekš vadošajās lomās esošo televīziju un radio, ziņu apraidei arī ir aizstājusi ē-vide. Ziņas un to aprite ir nesalīdzināmi ātrāka, kā tas bija pirms aptuveni 20 gadiem un vēl senāk. Tomēr ar visiem šiem jauninājumiem, līdzās nāk arī netikumīgu un sabiedriski pagrimušu jauniešu, kam ģimenēs valda tāds pats pagrimums un necieņa pret līdzcilvēkiem, ņirgāšanās par saviem vienaudžiem. Bieži vien tie kas ņirgājās ir finansiāli pārtikušu vecāku bērni, kuri apsmej vai kā citādi izzākā savus ne tik pārtikušos skolas biedrus. Otra galējība ir nelabvēlīgu ģimeņu bērnu vardarbība pret vienaudžiem, uzmanības novēršanai un pārākuma sajūtas radīšanai. Tomēr reti kad šādi pagrimuši tipāži aizskar par sevi fiziski spēcīgākus ''pretiniekus''. Tas ir ļoti nepatīkami, bet Latvija ieņem vadošo lomu ''Eirōpas savienībā'', pusaudžu garīgās un fiziskās vardarbības ziņā. Pēdējos gados šai samilzušajai sāpei tiek pievērsta pastiprināta uzmanība. Tomēr tas ir mazs mierinājums tiem, pret kuriem tiek vērsta šāda netiklu, netikumīgu, pagrimušu un seklu vienaudžu ņirgāšanās. Serbijā notiekošo apmācību mērķis bija rast risinājumus, kā uzlabot stāvokli šajā jautājumā, iesaistīto valstu jaunatnes darba jomā. Apmācību mērķi bija cēli un par šo lietu ir jārunā un jāmeklē risinājumi jauniešu nespējai sadzīvot draudzīgi vienam ar otru. Tomēr, kā bieži vien arī citās starptautiskās jaunatnes darbinieku apmācībās, arī šoreiz neiztika bez apreibinošo vielu lietošanas. Šā pasākuma zvaigzne bija Joanna Ivanova no Igaunijas, Tallinas ekonomikas skolas pasniedzēja. Kura spēja ļoti labi sazināties ar citiem dalībniekiem pat ar savām niecīgajām angļu valodas zināšanām, izlīdzoties ar krievu valodu, kad angļu vārdu krājums izsīka. Serbu valoda, kā zināms ir ļoti tuva un radniecīga krievu valodai. Viena no atziņām, pēc šīm apmācībām, ko dalībnieki iemācījās no Joannas ir tas, ka spēcīgā alhohola reibuma stāvoklī, angļu valodā runāt var pat tie kas iepriekš to nav ne reizi dzīvē dzirdējuši. Joanna ir redzama attēlā pa labi. Kreisajā pusē ir cita skolotāja no Polijas, Ulla, divu dēlu māmiņa. Viņas mīļākais dzēriens ir vīns. Ko viņa malkoja ik dienas. Topolā, dažu simtu metru attālumā no viesnīcas, kurā noritēja apmācības, atrodas lieli vīnogulāju lauki. No vietējām vīnogām tiek darināts atzīts vīns, kas par lētām naudām bija pieejams arī viesnīcā. To lietoja pārsvarā visi dalībnieki. Ieskaitot apmācītājus, kuri vēl pirms apmācību sākuma, ierašanās dienā, pamatīgi piemāvās. Latvijas jaunatnes darba jomas pārstāvei Ilzei no Ķekavas, šīs apmācības bija viena liela vilšanās. Viņasprāt, pēc iepriekšējās pieredzes starptautiskajās apmācībās Erasmus+ programmas ietvaros, šīs bija vissliktāt rīkotās un vadītās apmācības. Daļēji Ilzei var piekrist. Tomēr, ir dzirdēts par vēl sliktākām apmācībām, tādām, kuras vispār nenotiek, un dalībniekiem tiek dots tikai brīvais laiks, darīt to kas pašiem patīk. Pasākuma koordinatore no Horvātijas (bijušās Dienvidslāvijas, kuras sabrukums joprojām ir sāpīga lieta, vietējiem iedzīvotājiem) Dižana Puškara piemēram nemaz nepievērsa uzmanību aizrādījumiem par smēķēšanu pie ēdamgalda, vai nodarbību laikā. Jo pie viņiem tā ir pieņemts, tā darot visi un viņa jau smēķējot pati, nevienam ar varu nebāžot cigareti mutē. Viesnīcas istabas gan bija drausmīgas, ar izdauzītiem logu rūšu gabaliem. Salauztām gultām (iztrūkstot vairākām redelēm zem matrača, padarot gulēšanu par izaicinājumu un veicinot pacietības izaugsmi). Netīri paklāji, sienas, griesti, uz puņķiem kopā turošās durvis pēc iepriekš minētā pat vairs nešķita svarīgi. Ēdināšana bija pieticīga, tomēr labākajās vietējās tradīcijās. Ļoti liels uzsvars tika liks uz baltmaizi, kas Balkānos ir lielā cieņā. Brokastīs dalībniekus pat apkalpoja viesmīļi, un varēja izvēlēties vai nu ceptu olu vai cīsiņus. Apmācību dalībnieki bija maz pieredzējuši Eirōpas jaunatnes darba jomā. Izņemot Ilzi, kura dalījās ar savu pieredzi un viedokli. Ļoti palīdzot apmācītājiem un iedrošinot pārējos dalībniekus. Kā arī spēja sekmīgi novadīt improvizācijas teātra meistarklasi. Šo apmācību lielākais ieguvums starptautiskā līmenī ir Joannas Ivanovas un vietājā serbu uzņemošās biedrības izpalīga sadarbības saišu nodibināšana. Ar nolūku rakstīt Erasmus+ projektus ar serbu ārpakalpojumu sniedzēju palīdzību un iesniegt pieteikumus finansējumam Igaunijā. Paši serbu jaunieši bija ar dažādu pieredzi un interesēm. Vairums no viņiem šādā pasākumā piedalījās pirmo reizi. Jāizceļ starpkultūru vakara spožākais priekšnesums, kuru sekmīgi rīkoja un vadīja Ilze, Latvijas vakara ietvaros, tika uzkurts ugunskurs, asfaltēta sporta laukuma vidū, un dalībnieki vesti rotaļās, dziedot latviešu tautasdziesmas. Balkānu ļaudis iesākumā uztraucās, vai asfalsts neizkusīs un neaizdegsies, viņu raizes bija veltīgas, jo viss noritēja gludi, radot daudz patīkamu iespaidu raibajam ārzemnieku pulkam. Projekta ietvaros tika izveidots buklets “Radošo Darbnīcu Grāmata”, kas ir ticis publicēts tiešsaistē. Ar nolūku pievērst plašāku uzmanību un risināt jauniešu savstarpējo apcelšanu un mazināt vardarbību skolās, ar tālāku mērķi to izskaust pilnībā.   Latvijas biedrības «Baltu Jauniešu Ceļš» ieguldījums šā projekta labā, ir īss videō par noritējušo jaunatnes darbinieku apmācību pasākumu, kas ir aplūkojams šeit. Tajā dzirdams viena no apmācītājiem, viedoklis par jaunatnes darba nozari Serbijā un Balkānos kopumā.   Šim projektam pat ir tikusi piešķirta ''LABĀ PIEMĒRA'' zīme, kuru piešķirusi Vācijas Erasmus+ nacionālā aģentūra, kā finansējuma izsniedzēja apmācību īstenošanai Topolā, Serbijā. Olga Rubīns Starptautiskās sadarbības koordinātōre   Šis projekts tika finansēts ar Eirōpas komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.       Saki NĒ apcelšanai cipartīmeklī

VIETĒJotājs

AITA SADARBĪBA AMATNIECĪBA Šovasar '18, Polijas ciemā ar nosaukumu Kopaņeca, norisinājās starptautisks jaunatnes darbinieku kontaktu veidošanas pasākums. Tā nosaukums ''VIETĒJotājs'' tika pieskaņots pasākuma mērķim. Iesaistīt vietējos iedzīvotājus un sabiedrību kopīgu mērķu sasniegšanai, kuri palīdzētu uzlabot pašu kopienu ikdienas dzīves apstākļus. Pasākums kopskaitā pulcēja 32 pārstāvjus no dažādām valstīm, kuri pārstāvēja dažādu jomu biedrības. Kopumā tika pārstāvētas 20 valstis: Albānija, Armēnija, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Vācija, Gruzija, Grieķija, Itālija, Ungārija, Latvija, Lietuva, Moldova, Ziemeļmaķedonija, Rumānija, Spānija, Serbija, Portugāle, Polija, Turcija un Ukraina. Pasākuma galvenais varonis bija vietējais aktīvists Filips no biedrības ''Fundacja Harmonia Kultury'' ar savu aitu Leo. Brīvajos brīžos, kad nebija jāstrādā kūtī vai jāsmēķē, viņš pievērsās arī pasākuma dalībniekiem. Viņa galvenais uznāciens bija ar radošo darbnīcu par to kā iesaistīt vietējo kopienu un kā ar tās palīdzību glābt pasauli no krīzes. Šo darbnīcu viņš vadīja manāmi apreibinātā prāta stāvoklī. Aizbildinoties varētu teikt, ka jaunais cilvēks bija uztraucies, no uzstāšanās tik plašas un starptautiskas cilvēku kopas priekšā. Tomēr šis viņa apreibinātais prāta stāvoklis aizmigloja galveno domu par vides piesārņojuma mazināšanu, ko viņš pats veicināja visai aktīvi visa pasākuma laikā. Ļoti nadzīgi smēķējot visas četras dienas, kuras tika pavadītas viesu namā. Smēķēšana, kā zināms ir videi ļoti kaitīga nodarbe gan gaisa piesārņošanā, gan izsmēķu radītā piesārņojuma dēļ. Filipa aita Leo toties izlīdzināja šo saimnieka nodarīto kaitējumu ar savu esību vien, jo Leo ir ļoti jauka un mīļa aita. Sabiedriska piedevām, jo droši tuvojās ārzemniekiem un ļāvās sevi glaudīt. Filipa palīdzes, iebraucējas un viestrādnieces no Ukrainas, Hristīna Pavlucka (plašāk pazīstama ar iesauku ''Dredka'') un Oļa Šeredko, raudzījās lai kontaktu veidošanas pasākums noritētu gludi. Piedalījās aktivitāšu vadīšanā un uzraudzīšanā. Daloties arī savā bagātajā pieredzē, kā jaunatnes darbinieces.   Dalībnieki tika ēdināti ar veģetāriem ēdieniem. Dalībnieku domas šajā jautājumā dalījās. Ēdiens toties bija pienācīgs un ekonomisks, kā arī laba atslodze dalībniekiem no vidusjūras apvidus, kuri ikdienā pieraduši ēst cīsiņus un karbonādes vien.   Protams, ka neiztika arī bez vakara sadzeršanās pasākumiem, kuri parasti vislabāk satuvina starptautikas ļaužu kopas. Arī šī bija tā reize, kad grādīgie dzērieni tuvināja jaunatnes darbiniekus gan profesionālā, gan personīgā līmenī. Visas šīs kopā sanākšnas iemesls bija radīt jaunas sadarbības saites starp ''ES'' un ārpus ''ES'' valstīm. Viens no uzdevumiem bija radīt jaunas ieceres kopīgu starptautisku projektu īstenošanai, vairāk iesaistot tieši vietējās kopienas iedzīvotājus. Notika domu un jaunatnes darba labo piemēru un pieredzes apmaiņa. Cerēsim uz drīzumā gaidāmiem projektiem, kuri radīs jaunus labos piemērus kā iedvesmot jauniešus. Nevis jaunatnes darbinieku sadzeršanās pasākumus ar pārmērīgu grādīgo dzērienu lietošanu, smēķēšanu, trulām sarunām, piemēram apspriežot lamu vārdus citās valodās. Apdullinātiem prātiem kratoties seklas spāņvalodīgās mūzikas pavadībā.   Olga Rubīns Starptautiskās sadarbības koordinātōre   Šis projekts tika finansēts ar Eirōpas komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.       VIETĒJotājs

Sabiedriskās uzņēmējdarbības apmācības 2

SABIEDRISKĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA UZANA Šīs vasaras '18 pašā izskaņā Bulgārijā noritēja projekta, nu jau atkārtotā, ''Sabiedriskās uzņēmējdarbības apmācības 2'' praktisko apmācību kurss, jaunatnes darbiniekiem. Apmācības notika Bulgārijas kalnu ciemā ar nosaukumu Uzana. Latviju pārstāvēja Vēsma, Yanush un Inese. Šeit būs lasāmi viņu iespaidi. Uzanas izaicinājums. Tā bija interesanta, dinamiska un izaicinājumiem pilna nedēļa Uzanā, Bulgārijā. 33 jaunieši no dažādām valstīm un kultūrām satikās ar vienotu mērķi - iegūt jaunas zināšanas par sociālo uzņēmējdarbību. Mēs pieredzējām jaunas neformālās izglītības metodes, tādas kā, interaktīvas spēles, grupu prezentācijas un apkārtējas vides iepazīšanu. Apmācības deva gan teorētiskus, gan praktiskus piemērus par to, kā sociālie uzņēmumi mēģina risināt problēmas, ar kurām saskaras sabiedrība. Tāpat mēs arī uzzinājām daudz jauna par citu dalībnieku kultūru un viņu dzērieniem, ēdieniem un vērtībām. Mēs novēlam, lai vēl vairāk jauniešu piedalītos Erasmus+ rīkotajos projektos, lai uzlabotu savas prasmes un zināšanas. Kā arī, mēs gaidām jaunus izaicinājumus!'' Vairāk par projektu un apmācībām Bulgārijā var izlasīt diemžēl tikai angliski.   Vēsma Ozoliņa, Janušs Barila, Inesa Gavričeva Apmācību kursa ''Sabiedriskās uzņēmējdarbības apmācības 2'' dalībnieki, no Rīgas un Daugavpils.   Projektā iesaistītās biedrības: Baltic Youth Way (Latvija) CET Platform Bulgaria (Bulgārija) Asociacion Deses-3 (Spānija) European Youth Centre Břeclav (Čehija) Eurohugs (Lietuva) Youthnet Hellas (Grieķija) C:E:T platform (Serbija) Sinu VitaTiim (Igaunija) CIVILNA, EDUKATIVNA I TRANSPARENTNA PLATFORMA (Croatia) TDM2000 Polska (Polija), C:E:T platform (Maķedonija).     Šis projekts tika finansēts ar Eirōpas komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.       Sabiedriskās uzņēmējdarbības apmācības 2

Sabiedriskās uzņēmējdarbības apmācības

SABIEDRISKĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA EIROPA Šoruden '17, man bija lieliska iespēja, doties uz Erasmus+ projekta SET (Social Entrepreneurship Training) apmācībām, kuras norisinājās mazā ciematiņā – Uzanā, kas atrodas Bulgārijas pašā vidū (to apliecina Bulgārijas ģeogrāfiskā centra atzīme, pavisam netālu no apmācību norises vietas). Sabiedriskās uzņēmējdarbības apmācības ilga 9 dienas un tajās bija sapulcējušies jaunieši no 11 valstīm. Apmācības sākās ar iepazīšanos. Izspēlējot vairākas saliedēšanās un iepazīšanās spēles, mēs ne tikai iemācījāmies viens otra vārdus, bet arī uzzinājām daudz ko jaunu par citu ikdienas gaitām un sapņiem. Iepazīšanās un atraisītā gaisotne mums palīdzēja turpmāk sastrādāties, jo apmācību gaitā strādājām dažādās grupās. Turpinot dalībnieku iepazīšanu, manuprāt viena no interesantākajām lietām projektā bija starptautiskie vakari, kur katras valsts pārstāvji stāstīja par savas valsts paražām, sasniegumiem, aizspriedumiem un piedāvāja izgaršot vairākus savas valsts labumus. Divu apmācītāju vadībā (Ogņans Gadoularovs un Maja Doneva)mēs iemācījāmies daudz ko jaunu - iepazināmies ar sabiedriskās uzņēmējdarbības jēdzienu un runājām par to, kas jāņem vērā ko tādu uzsākot un ar kādiem riskiem ir jārēķinās. Dzirdējām stāstus gan no apmācītāju personīgās pieredzes, gan paši dalījāmies ar sabiedriskās uzņēmējdarbības piemēriem mūsu valstīs.  Aizraujoši bija dzirdēt stāstus par sabiedrisko tējnīcu Bulgārijas pilsētā Varnā, kurā strādā un tiek atbalstīti jaunieši, kuri ir dzīvojuši bērnu namos. Mēs arī paši devāmies apskatīties sabiedrisko maizes ceptuvi Gabrovā, kurā strādā cilvēki ar īpašām vajadzībām un par iegūto naudiņu turpina palīdzēt grūtībās nonākušajiem. Tajā pašā dienā devāmies arī apskatīt joku un brīvdabas muzeju, kurā sajutāmies kā nonākuši mazā Bulgārijas ciematiņā simtiem gadu atpakaļ. Pēdējās dienas strādājām grupās paši pie savām sabiedriskās uzņēmējdarbības idejām. Katra grupa izvēlējās sabiedrisko problēmu un strādāja pie uzņēmējdarbības idejas izstrādes, liekot lietā SWOT, PESTEL un citus vērtēšanas rīkus, kā arī visu, ko bijām iemācījušies līdz šim. Bija ļoti aizraujoši redzēt, kā tik īsā laikā rodas ļoti labas un radošas idejas. Kopumā šīs dienas bija daudz jaunu iespaidu pilnas. Sākot jau no apmācību dalībniekiem, kas bija ļoti dažādi un iedvesmojoši. Pat ārpus starptautiskajiem vakariem mēs ļoti daudz runājām par notikumiem, dabu un ikdienu mūsu dzimtenēs kā arī apspriedām dažādas saistošas lietas no pašu pieredzes. Man šī bija pirmā reize Bulgārijā un man vēl ilgi paliks atmiņā skaistā daba, agrās rīta un vakara kāpšanas kalnos, kazas un lapsas, kas vienmēr bija tuvumā un, protams, bulgāru ēdiens. Pašas apmācības nenoliedzami bija iedvesmojošas, jo es uzzināju ļoti daudz ko jaunu par pašu sabiedriskās uzņēmējdarbības jēdzienu kā tādu un kopā apspriežot sabiedriskās likstas un uzņēmējdarbības piemērus sapratu, ka Latvijā ir ļoti daudz iespējas ko tādu uzsākt un izglītot citus par šo iespēju. Esmu pārliecināta, ka lielākā daļa no mums, tai skaitā arī es, devās mājās iedvesmoti strādāt pie kādas sabiedriskās likstas risināšanas.   Agnese Priede Apmācību kursa ''Sabiedriskās uzņēmējdarbības apmācības'' dalībniece, Rīga.   Projektā iesaistītās biedrības: Baltic Youth Way (Latvija) CET Platform Bulgaria (Bulgārija) Asociacion Deses-3 (Spānija) European Youth Centre Břeclav (Čehija) Eurohugs (Lietuva) Youthnet Hellas (Grieķija) C:E:T platform (Serbija) Sinu VitaTiim (Igaunija) CIVILNA, EDUKATIVNA I TRANSPARENTNA PLATFORMA (Croatia) TDM2000 Polska (Polija), C:E:T platform (Maķedonija).     Šis projekts tika finansēts ar Eirōpas komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.       Sabiedriskās uzņēmējdarbības apmācības

Ceļā, lai mācītos. Beļģija.

BEĻĢIJA IZAUGSME DABA   Lai pilnveidotu projekta apmācību pasākuma dalībnieku līdera dotības, netālu no Beļģijas galvaspilsētas Briseles, Dvorp apgabalā, '17 gada vasarā (no 12 - 20.07), norisinājās otrais projekta posms, kas aizsākās iepriekšējā gadā Gruzijā. Beļģijas posmā piedalījās 32 dalībnieki no 12 pasaules valstīm, kuri tika uzticēti treneru komandai 7 cilvēku sastāvā.     Šī posma mērķi un uzdevumi bija palielināt dalībnieku spēju pārvērst āra apmācības un izmēģinājumu mācīšanās modeļus ikdienas aktivitātēs darbā ar jauniešiem, kā arī vairāk izprast dabas pienesumu gan grupas, gan indivīda izglītošanai un apmācībai. Projekta norises laiks no 12. jūlija līdz 20. jūlijam, '17.     Projekta otrajā posmā no Latvijas piedalījās trīs jaunieši: Jurijs, Kristaps un Ilze. Ierodoties projekta norises vietā grupas/ komandas kopējais noskaņojums vairāk atsauca atmiņā notikumus Gruzijā, jo atmiņas par to bija tās, kas mūs kā komandu vienoja un ļāva satikt cilvēkus, kuri lielākoties gada garumā nebija satikti vai pat nebija komunicēts savā starpā. Pirmais vakars bija vērsts uz atmiņu stāstiem un otra cilvēka piedzīvojumu izzināšanu par to, kā gājis un kas sadarīts iepriekšējā gadā.     Otrā diena iesākās ar pārskatu un pieredzes dalīšanos par savā valstī organizēto lokālo projektu un piedzīvojumiem. Katram no mums tas bijis atšķirīgs un brīžiem pat ekstrēms. Piemēram, gulēšana mežā ar guļammaisu, bet bez telts, āra aktivitātes jauniešiem vecumā no 10 līdz 14 gadiem, mīnus grādos visas dienas garumā, kalnos kāpšana, saliedēšanas un eksperimentālas spēles/ nodarbības, lai vairāk izprastu jauniešu uztveri. Grupas ir bijušas dažādas, gan pazīstami cilvēki, gan pilnīgi sveši. Mūsu diena turpinājās ar komandas veidošanas uzdevumiem un rezultātu analīzi, piemēram, mežā ap koku ir apsieta virve, bet komandas dalībniekiem esot ar aizsietām acīm tā ir jāsasniedz, atrodoties ~ 200 m attālumā.   Trešās dienas uzdevums bija vērsts uz nepieciešamo lietu un darbību izzināšanu kā personai, līderim, lai, ar grupu dodoties dabā, tā būtu nodrošināta un spētu izdzīvot. Papildinājām zināšanas par pirmās palīdzības sniegšanu, ieteikumi par ēdiena gatavošanu uz uguns, piemēram, kā pagatavot ceptu olu, bez pannas, izmantojot kartupeli, par telts un pajumtes celšanas niansēm un galvenajiem punktiem, kur pievērst uzmanību, lai pajumtes veidojums nesabruktu un būtu ūdens izturīgs lietus laikā.   Ceturtā diena izvērtās vairāk teorētiskā gaisotnē, kur ar dažādu piemēru un uzdevumu palīdzību vairāk izpētījām savas “sarkanās” līnijas, savas līdera dotības un līdera tipus. Galvenā atziņa no šīs dienas ir, ka cilvēkam pirms jebkāda darba pirmkārt ir svarīgi sagatavoties iekšēji un tikai otršķirīga ir fiziskā vai ārējā gatavība.     Piektajā dienā agri no rīta sēdāmies autobusā un devāmies vairāku stundu attālajā braucienā uz SPA apgabalu, kas atrodas samērā netālu no Luksemburgas robežas, kur ‘’Wild Trails’’ instruktoru pavadībā testējām savas spējas, atrodoties augstumā vai kāpjot stāvā kalnā, vai laižoties ar trīsi, kas iesiets trosē lejup no kalna. Katrs no dalībniekiem spēja atrast un pat izkāpt no komforta zonas un pārvarēt bailes no nepieredzētā. Viens no piemēriem bija, ka dalībniekam jāuzkāpj 8m augstā stabā, pēcāk jānostājas ar abām kājām uz apmēram 20 cm rādiusā lielu apli, jāpagriežas pa 180 grādiem un kā Tarzānam jāielec virvēs. Uzdevums daudziem radīja bailes ilūzijas, bet pēc padarītā par to no katra dalībnieka staroja milzu prieka sajūtas. Dienas otrajā pusē devāmies uz meža pievārti, kur 32 dalībnieku grupai bija jāparūpējas par izdzīvošanu mežā, izmantojot iepriekšējās dienās gūtās zināšanas. Komandu sadalījām mazākās grupās – ēdiena gatavošana, ugunskura sagatavošana un uzturēšana nakts garumā un pajumtes (nakts telts) sagatavošanas grupa.     Visa sestā diena tika pavadīta mājupceļā uz Dvorpu, kur visas dienas garumā pārvietojāmies ar kājām, izmantojām trīs vilcienu pārbraucienus un vienu autobusa pārbraucienu, kopā ceļā pavadot vairāk kā 6 stundas. Vakarā nogurums lika par sevi manīt, bet tas daudziem netraucēja doties gulēt tikai ap rīta gaismu.   Septītajā dienā, galvenokārt apskatījām un analizējām cilvēku četrus komunikācijas stilus – analizējošo, vadošo, veicinošo un atbalstošo - kādā virzienā raisās katra cilvēka domas dzirdot uzdevumu un sākot tā izpildi.     Astotā, kā noslēdzošā diena bija laiks, kad komandu sadalot sešās mazākās grupās, bija uzdevums izveidot nodarbību bērniem, jauniešiem kādā no piedāvātajām tēmām – bēgļu izglītošana, jauniešu iesaiste vai bēgļu iesaiste jaunā sabiedrībā. Katra no komandām veica sagatavošanās darbus, izveidojot nodarbību 45 minūšu garumā, kur tika apskatītas situācijas, piemēram, kāda ir bijusi katra dzīves līnija, “svešinieka” iepazīšana – ja bērns, jaunietis nerunā mums saprotamā valodā un citas. Projekta Beļģijas posma noslēgumā tika gūtas iemaņas un jaunas zināšanas par jauniešu iesaisti aktivitātēs dabā, sevis izpratni un līdera dotību analīzi. Kristaps Kaņeps Apmācību kursa ''Ceļā, lai mācītos'' dalībnieks, Rīga.     Šis projekts tika finansēts ar Eirōpas komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.       Ceļā, lai mācītos. Beļģija.

Eiropas jauniešu forums lauku apvidiem

LAUKI BULGĀRIJA ATTĪSTĪBA Pavadītais laiks jauniešu apmaiņā, Bulgārijas laukos, Strelčā, '17 gada vasarā, projektā ‘’Eiropas jauniešu forums lauku apvidiem’’ bija notikumiem pārpilns. Tā bija lieliska iespēja gūt jaunu pieredzi un iepazīt bulgāru viesmīlību. Jau pirmajā dienā bija skaidrs, ka bulgāru partnerogranizācijas pārstāvji un jauniešu apmaiņas rīkotāji ir krietni nopūlējušies, lai dalībniekiem būtu nodrošināts viss nepieciešamais sekmīgam mācību un pieredzes gūšanas procesam. Tika piedomāts gan par transporta nodrošināšanu, gan ērtu un jauniešu apmaiņai atbilstošu viesnīcu. Arī ikdienas aktivitātes tika pielāgotas dalībnieku vajadzībām un neformālās mācīšanās procesa uzlabošanai, pamatojoties un dalībnieku atsauksmēm un vērtējumu.     Jauniešu apmaiņas laikā, visspilgtāk jāizceļ tieši tās iegūtās zināšanas, kuras tika iegūtas praktiskā veidā apmeklējot vietējos uzņēmējus. Viens no labās prakses piemēriem ir rožu pārstrāde (Bulgārija ieņem pirmo vietu pasaulē rožu audzēšanas un pārstrādes nozarē). Viesojoties vietējā pašvaldībā, noskidrojām, ka Strelčas ciemā tiek domāts par iespējām tūrisma attīstībai. Brīvais laiks tika pavadīts neformālā gaisotnē kopā ar pārējiem dalībniekiem no Spānijas, Itālijas, Bulgārijas un Horvātijas. Strelčas ciems izceļas ar kūrorta gaisotni, jo ir pieejami veselīgi minerālūdens baseini, neaizmirstamām peldēm. Arī mums bija pieejama šāda lieliska iespēja, turpat viesnīcas pagalmā. Protams brīvais laiks neizpalika arī bez dažādām jautrām spēlēm, starptautiskā gaisotnē. Jauniešu apmaiņas rīkotāji bija parūpējušies arī par iespēju iepazīties ar vietējo bulgāru kultūru Panagiurištes pilsētā. Piemēram, vietējā muzejā aplūkojām, zelta arheoloģiskos izrakumus no Trāķijas laikmeta. Kā arī iepazīnāmies ar bulgāru tradicionālo dzīvesveidu, tradīcijām un tērpiem. Iepazīstot ciemu, ar orientēšanās spēles uzdevuma palīdzību. Bija iespēja sazināties ar vietējiem iedzīvotājiem, kuri nerunāja angliski, taču mēģinājām sarunāties krievu, bulgāru un citās valodās. Visbeidzot jāizceļ, starpkultūru vakari, kuros citu valstu dalībniekiem stāstījām par Latviju un latviešu tradīcijām. Iepazinām visu dalībvalstu plašo ēdienu un dzērienu pasauli. Izglītojošas video īsfilmas, jautājumi un atbildes, viktorīna pēc kuras attapīgāko valstu grupa saņēma mazas balvas, bija tikai maza daļa no visa piedzīvotā.          Kopumā, jauniešu apmaiņa Strelčā bija ļoti iedvesmojoša, vērtīga un noderīga. Jāizceļ labi pārdomātā  programma un aktivitātes. Tāpat arī var minēt lielisko naktsmītni ar brīnišķīgo skatu uz kalniem, baseinu un terasi, kā arī labvēlīgo mikroklimatu Strelčā. Erasmus+ jauniešu apmaiņas projekti ir lieliska pieredzes gūšanas iespēja un apmaiņa jauniešiem. Praktisko iemaņu iegūšanai un komunikācijas spēju uzlabošanai. Kā arī lieliska iespēja iepazīt tik dažādo un savdabo Eiropas valstu vietējās kultūras.   Patriks Čepinskis Jauniešu apmaiņas ''European youth forum to rural areas'' dalībnieks, Rīga.   Šis projekts tika finansēts ar Eirōpas komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.       Eiropas jauniešu forums lauku apvidiem

Veicinot pārmaiņas uz labo pusi

PORTUGĀLE ZIRGI LAUKSAIMNIECĪBA Daudziem no dalībniekiem jauniešu apmaiņā, '17 gada pavasarī, ''Making the diference'' šī bija pirmā pieredze Erasmus+ programmas ietvaros, un kā jau pirmajai pieredzei tai vajadzēja būt kaut kam labam, bet, manuprāt, daudzi projekta dalībnieki nesaskārās ar parasti ierasto “YouthExchange” notikumu gaitu, jo viena no šīs jauniešu apmaiņas izpausmēm, bija tāda, ka visu laiku kaut kas ikdienas programmā mainijās. Sekas tam visam bija daudz brīvā laika, un nezināšana kā to lietderīgi izmantot. Portugāļiem cieņā ir ēdiens, tāpēc viņi ēd ļoti daudz, vairākas ēdienreizes dienā. Tāpēc mēs tikām ļoti labi pabaroti, pat pārbaroti, bet nu mani tas neskar, LABA VIELMAIŅA. Turpretī, es nezinu kā meitenēm un citiem jauniešu apmaiņas dalībniekiem pirms gaidāmās pludmales sezonas, varbūt tas būs stimuls aktīvāk pievērsties sportiskām aktīvitātēm. Neskatoties uz to, ka visu laiku ko pavadījām Portugālē jauniešu apmaiņas laikā, nostaigāju ar plaušu karsoni, es arī paspēju mazliet pasportot, nedaudz dabūjām pajāt ar zirgiem, kas ļoti patika latviešu komandai. Kā arī brīvajā laikā uzspēlēt futbolu ar vietējiem “RONALDO”, un mums pat sanāca iesist ''golus''. Ak pareizi “RONALDO” jau nav vārtsargs... Lietuvas komandu aktīvās lietas tik ļoti neaizrāva. Viņi savu brīvo laiku pavadīja savādāk... Par to citreiz. Bet nu arī latvieši no šīs lietuviešu piekoptās aktivitātes īpaši neatpalika, izņemot mani, ko var gribēt no apsirguša cilvēka... Kas atšķir portugāļus no ziemeļniekiem? Noteikti augums un ādas krāsa. Viņi visi tur bija izteikti maziņi, manuprāt, jo viņi uzturā lieto vairāk maizes produktus nekā piena, bet nu ko gan es varu zināt, ne man ārsta diploms kabatā, ne veikts pētijums par “Portugāļu augšanu”. Bet latvieši no Portugāles neatgriezās tikai ar šādu atziņu, bet arī ar ādas sārtumu un nelielu portugāļu valodas vārdu krājumu, ar ko pietiek, lai Portugālē izdzīvotu pāris dienas, stiprākie nedēļas, bet Leonu nevienam nepārspēt (Liepājnieki sapratīs). Visbeidzot rezumē par šo visu, Erasmus+ projekti cilvēkiem palīdz īstenot lietas, ko viņi nekad nav darijuši, būt tur kur nekad nav bijuši, to visu var attiecināt par mūsu latviešu komandu.   Toms Reinhards Jauniešu apmaiņas ''Making the diference'' latviešu grupas līderis, Liepāja   Šis projekts tika finansēts ar Eirōpas komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.       Veicinot pārmaiņas uz labo pusi

Veicināt jauniešos uzņēmīgumu un pašizaugsmi ar tīklošanās palīdzību starptautiskā mērogā, 2 daļa Kosovā

KOSOVA JAUNIEŠU UZŅĒMĒJDARBĪBA Erasmus+ programmas ietvaros īstenotā projekta “Empowering Youth Entrepreneurship through Capacity-building Activities and Networking" otrais pasākums, kas norisinājās, '17 gada pavasarī (no 19 - 26.02), Prizrenas pilsētā Kosovā, pulcēja jaunos līderus, kuriem ir savas biznesa idejas, lai apgūtu prasmes biznesa plānu izstrādē, detalizācijā un īstenošanā. Latvijas komandu un biedrību ''Baltic Youth Way'' ar savām idejām pārstāvēja Liene, Matīss un Miķelis. Projekta kopējais mērķis ir jauniešu organizāciju prasmju attīstīšana uzņēmējdarbības jomā un jauniešu atbalstīšana to biznesa ideju īstenošanā un – vai iespējams labāks veids, kā to īstenot, vai arī tikai izglītojot pašus jauniešus? Kosovā organizētās apmācības ilga 7 dienas, kuru laikā dalībnieki pašu izveidotās grupās vai individuāli izstrādāja savu ideju biznesa modeļa kanvas, nedēļu ilgo treniņu noslēdzot ar koncentrētu savas idejas prezentāciju. Apmācību laikā katras grupas dalībnieki, organizētāju ciešā vadībā, ne tikai rūpīgi iedziļinājās savās idejās, to dzīvotspējā, definēja to stiprās un vājās puses, bet arī saņēma atsauksmes un ieteikumus no pieaicinātiem mentoriem klātienē un attālināti. Dalībnieku idejas biju ļoti dažādas – programmatūras izstrāde, sociālā uzņēmuma veidošana, mikrosalātu audzēšana, jauna tūrisma produkta veidošana un pat privātās slimnīcas veidošana - un tādēļ bija īpaši nozīmīgs katras komandas paveiktais darbs, kas ļāva uz katru no dotajiem uzdevumiem palūkoties no ļoti atšķirīgiem rakursiem. Šīs nedēļas laikā noritēja ne tikai nopietns darbs pašā treniņkursa norises vietā, bet arī intervijas vietējās organizācijās, kā arī izziņas vizītes vietējos eksportējošos uzņēmumos. Treniņkursa kulturāli sociālo vidi veidoja 9 valstis – Albāniju, Serbiju, Latviju, Rumāniju, Bulgāriju, Itāliju, Maķedoniju, Turciju, Kosovu - pārstāvoši aizrautīgi jaunieši. Lieliska bija iespēja komunicēt un izzināt vietējo kultūru, pateicoties Prizrenas (Kosova) universitātes studentu dalībai apmācībās. Apmācību laiks, lai arī ieturēts balkānu valstu iedzīvotājiem raksturīgajā nesteidzīgajā manierē, papildu nopietnajam darbam pie biznesa ideju attīstīšanas, ļāva iepazīt šo neparasto vietu un kultūru.   Liene Some-Tiesnese   Informācija par projekta rīkotājorganizāciju no Albānijas un partnerorganizācijām atrodama šeit.   Šis projekts tika finansēts ar Eirōpas komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.       Veicināt jauniešos uzņēmīgumu un pašizaugsmi ar tīklošanās palīdzību starptautiskā mērogā, 2 daļa Kosovā

Mēģināt Kopā

LIETUVĀ LATVIJĀ HORVĀTIJĀ Starptautiskais projekts ''Mēģināt Kopā'' (''T.R.Y, Together: Refugees & Youth'') tika īstenots ar ES programmas Erasmus+ atbalstu no '16 gada vasaras līdz '18 gada vasarai. Projektā iesaistītjās jaunatnes organizācijas, sociālās uzņēmējdabības un izpētes centri no Latvijas, Lietuvas un Horvātijas. Kopīgiem spēkiem, iesaistot Baltijas jaunatnes darbiniekus, tika meklētas iespējas, kā iesaistīt vairāk jauniešu radīt un veidot sabiedriskās uzņēmējdarbības risinājumus, jauniešu  un bēgļu iesaistei vietējās aktivitātēs un kopīgiem spēkiem sekmēt jauniešu nodarbinātību. Vairāk informācija par projektu un tēmu atrodama šeit.   Šis projekts tika finansēts ar Eirōpas komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.       Mēģināt Kopā

Cilvēktiesības un Jaunatnes darbs

SARDĪNIJA IZAICINĀJUMI SADARBĪBA Itālijā notikušais projekts „Millenium: New Trends and Challanges in Human Rights education”  tika rīkots, lai sniegtu jaunas zināšanas un materiālus jauniešiem ieinteresētiem dažādos ar cilvēktiesībām saistītos jautājumos. Projekta ietvaros uz Itālijai piederošās salas Sardīnijas galvaspilsētā Kaljārī, '16 gada ziemā (no 9 - 15.12), pulcējās 27 dalībnieki no 9 valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Ungārijas, Horvātijas, Bulgārijas un Itālijas. Latviju un biedrību ‘’Baltic Youth Way’’ pārstāvēja Sabīne, Katrīna un Matīss. Pilsēta lutināja ar saulainām un siltām dienām pašā decembra vidū, kā arī dalībniekiem tika dota iespēja izbaudīt vecpilsētas šarmu itāļu gaumē. Nedēļas garumā tika izdarīts nudien daudz. Kad beidzot visi bija ieradušies sākām jaunu dienu ar savstarpēju iepazīšanos radošos un jautros veidos. Ar populārās attēlu kartiņu spēles „Dixit” palīdzību aprakstījām sevi un, kad pirmā kautrība bija pārvarēta, bija laiks nākamajam solim – apzināt patieso stāvokli cilvēktiesību jomā, projektā pārstāvēto dalībvalstu organizāciju pārstāvju skatījumā. Dalībnieki no katras pārstāvētās organizācijas, kopīgi veidoja plakātus, kuros aprakstīja savā valstī esošos cilvēktiesību pārkāpumus. Tas ļāva aptvert, ka ģeogrāfiskais attālums nav noteicošais nosacījums salīdzinājumiem. Ar problēmām cilvēktiesību jomā nākas saskarties visās valstīs, taču, kas vienā valstī šķiet nenozīmīgs sīkums otrā ir ļoti sasāpējis jautājums. Aktivitātēm secīgi attīstoties pievērsāmies cilvēktiesību konvencijām un kopīgi centāmies izspriest, kuri no minētajiem punktiem ir vissvarīgākie. Uzdevums bija ļoti grūts un pie kopsaucējiem tā arī nenonācām, jo katram tomēr bija savi svarīguma rādītāji. Lai uzdevumu sarežģītu, gūstot vēl lielāku atsaucību un veicinātu viedokļu apmaiņu, pievērsāmies bērnu tiesību tēmai un arī tā izraisīja plašas diskusijas. Nākamajos projekta apmācību pasākuma posmos, nodarbībās tika iekļauta arī dažādu reliģiju un filozofiju pētīšana, izmantojot spēli ar nosaukumu „Diversity”. Katram bija iespēja izvēlēties sev interesējošo reliģiju un kopā ar komandas biedriem veidot stāstu, ko vēlāk ar neformālās izglītības metožu palīdzību, aizraujošā veidā vēstīt pārējiem dalībniekiem. Turpinot dalīties iespaidos un viedokļos, devāmies skatītes dokumentālo filmu par „Sikh” reliģijas pārstāvju traģēdiju 1984. gadā, Indijā. Filma bija ļoti smaga, taču viennozīmīgi vērtīga, lai turpinātu diskutēt par to, ko nozīmē tāda parādība, kā ‘’terorisms’’, jau mūsdienu izpratnē. Šķiet šī tēma bija vissarežģītākā, ko nedēļas laikā apskatījām. Kas tad īsti ir ‘’terorisms’’? – īsu un konkrētu definīciju radīt nespējām, taču nopietna viela pārdomām katram gan tika. Projekta pēdējā dienā bija paredzēts atvērtais pasākums „Words of Worlds”, kura veidošanā aktīvi piedalījāmies arī mēs paši. Nopietni gatavojām prezentācijas par savām valstīm, un organizācijām, veidojām spēles un citas radoši-aktīvās darbnīcas, lai pēc tam paši iejustos nevis dalībnieku, bet gan apmācītāju ādā. Tas bija lielisks noslēgums, jo mums tika dota iespēja praktiski pielietot nedēļas laikā iegūtās zināšanas un redzēt sava darba augļus. Pasākumu apmeklēja ne tikai vietējie skolnieki un studenti, bet arī citu tautību pārstāvji, kuri viesojās pilsētā, līdz ar to tas bija ļoti starptautisks, taču visi jutāmies kā viena liela ģimene, kas paveikusi labu un vērtīgu darbu. Kopumā projekts atsājis ļoti pozitīvas emocijas un, cerams, nesīs arī augļus. Ja projekta pirmajās dienās ļoti daudziem bija mazas zināšanas par Erasmus+ sniegtajām iespējām, tad dienām ritot daudzi izteica vēlēšanos pat būt daļai no organizācijām, kas darbojas ar jauniešiem. Pēdējās dienas pasākums bija vislielākias pagrieziena punkts, jo jaunieši paši savām acīm redzēja, ka lai izveidotu interesantu pasākumu ir vajadzīga tikai laba ideja, bet gandarījums pēc paveiktā ir milzīgs.   Sabīne Sindija Kārkliņa   Šis projekts tika finansēts ar Eirōpas komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.       Cilvēktiesības un Jaunatnes darbs

Veicināt jauniešos uzņēmīgumu un pašizaugsmi ar tīklošanās palīdzību starptautiskā mērogā

ALBĀNIJA UZŅĒMĒJDARBĪBA PAŠIZAUGSME Projekta ''Veicināt jauniešos uzņēmīgumu un pašizaugsmi ar tīklošanās palīdzību starptautiskā mērogā'' (Angliski “Empowering Youth Entrepreneurship through Capacity-building Activities and Networking”) apmācību pirmais posms norisinājās Albānijas otrajā lielākajā pilsētā Duresā, kas ir lielākā valsts ostas pilsēta, kā arī galvenais tūrisma centrs. Galvenā projekta ideja bija veidot izpratni, ka jauniešu uzņēmējdarbība nav utopiska sapņu bīdīšana, bet tā ir reāla iespēja, kā veidot savu biznesu, par pamatu ņemot mūsu unikālās intereses, soli pa solim izvērtējot riskus, veidojot plānu un daloties ar citiem dalībniekiem un saņemot atgriezenisko saiti. Tā ir iespēja ne tikai augt pašiem, bet arī attīstīt valsts kopproduktu. Dalībnieki bija ieradušies no šādām valstīm: Kosova, Bulgārija, Rumānija, Itālija, Bosnija un Hercegovina, Turcija, Serbija, Maķedonija un Latvija. Projekts ilga no 20. līdz 27. novembrim, '16 un Latvijas komandu pārstāvēja Jeļena, Līva un Matīss.   Mēs ieradāmies Albānijas galvaspilsētā Tirānā vēlu svētdienas vakarā. Tā kā viena no šīs valsts īpatnībām ir tāda, ka sabiedriskais transports beidz kursēt ap 18:00, mūsu pirmais uzdevums bija ne tikai atrast laipnu taksometra vadītāju, bet arī izskaidrot, kur jādodas. Mūsu viesnīca “Elba” atradās Duresas nomalē, pludmales viesnīcu rajonā, ko sauc  Shkëmbi i Kavajës. Braucienam piemita nedaudz satraucoša noskaņa, jo taksometra vadītājs, ne visai saprotot angļu valodu, aizveda mūs uz citu viesnīcu, taču viss izdevās veiksmīgi, jo īstā ēka bija pavisam netālu. Tur mūs laipni sagaidīja organizatori; pavakariņojām un satikām pirmos projekta dalībniekus, taču visādi citādi pirmais vakars bija mierīgs un, pēc sarunām ar istabu biedriem, devāmies pie miera gaidot, ko atnesīs jaunā nedēļa visiem kopā! Un tā pienāca pirmdienas rīts, paveroties elpu aizraujošam skatam uz pludmali, ikviens dalībnieks, šķiet saņēmis daļu no brīnišķīgās saules devas dzirkstīja priekā būt šeit un tagad. Caur dažādām aktivitātēm un uzdevumiem sākām iepazīt cits citu, izvirzījām katrs savus izaicinājumus šī projekta ietvaros. Viena no lielākajām šī projekta vērtībām ir tāda, ka šajā gaisotnē, kur satiekas zinoši organizatori ar radošiem jauniešiem, ikvienai mūsu idejai pieauga spārni. Nodarbību laikā ieguvām informāciju, kas ir svarīga uzņēmējdarbības uzsākšanai, kāpēc tā ir izaugsmes iespēja ne tikai mums pašiem, bet arī valstij. Piemēram, ir svarīgi apzināties kāds ir sociālo slāņu sadalījums valstī. Respektīvi, jo lielāks ir mazturīgo procents valstī, jo lielāka naudas summa tiek nodota šo pārstāvju iztikšanai, kas nerada atgriezenisko saiti. Kā ar to cīnīties? Neapšaubāmi, tas ir izglītības sistēmas jautājums, sākot jau no pamatskolas vecuma. Šādi orientēta ir Norvēģija, kur bērniem jau no 7 g.v. māca, piemēram, programmēšanu. Ir vajadzīgs mainīt domāšanu, lai attīstītos,  ne tikai saņemtu ikdienas iztikas algu. Saites sākas ar izglītību – jo vairāk izglītotu cilvēku, jo lielāka attīstība jaunajos uzņēmējos, jo lielāks ieguldījums tautsaimniecībā; tādejādi nodokļu maksātāju nauda netiek “mesta bedrē”. Mēs darbojāmies arī praktiski - pētījām arī “Business Model Canvas” jeb plānu, kas sevī ietver 9 svarīgākos saziņas un uzņēmuma efektivitātes posmus. Pēc jauniegūtajām zināšanām paši sastādījām facebook, twitter, skype un LinkedIn biznesa modeļus. Bez tā, mēs daudz arī strādājām pie mūsu biznesa idejām, sākot ar to “noķeršanu”, izejot no mūsu interesēm un hobijiem. Galu galā sastādījām pa punktiem plānu mūsu potenciālajam uzņēmējdarbības uzsākšanai, ņemot vērā organizatoru dotos soļus, kā efektīvāk to veidot. Piemēram, Matīss un es izveidojām savu plānu veselības nozarē, to prezentējām pārējai grupai, kura bija mūsu potenciālie sponsori, kurus mums bija nepieciešams pārliecināt, ka mūsu ideja ir vajadzīga, tā būs dzīvotspējīga. Projekta gaitā dalījāmies ar aktuālo informāciju par nodokļu struktūru mūsu valstīs, kā arī par atbalsta iespējām jaunajiem uzņēmējiem. Savukārt, pieredzes apmaiņas ietveros braucām apskatīt vietējos uzņēmējus – zemnieku saimniecību, kurā audzē kazas un tālāk ražo sieru u.c. Līdz ar to varējām dzirdēt un redzēt, kā no idejas viss attīstījies līdz reālam uzņēmumam. Pati uzņēmēja labprāt atbildēja uz mūsu jautājumiem un ieteica nebaidīties no sapņu īstenošanas. Atlikušo dienas daļu devāmies izpētīt Duresas pilsētu, apmeklējām seno amfiteātri, uzkāpām augstienē līdz pilij, no kuras pavērās burvīgs skats uz pilsētu. Pilsētā redzams vairāku kultūru sajaukums – romiešu laika raksturīgie apskates objekti mijas ar mošejām, no kurām noteiktos laika posmos dzirdami melodisks sauciens uz lūgšanām, un, to visu aplūkojot, jāņem vērā, ka komunisms arīdzan ir atstājis savu ietekmi. Duresa viennozīmīgi ir skaista pilsēta gan dienā, gan arī naktī. Izbaudījām koncertu bārā “Tres Jolie” un bija iespēja sajust vietējās izklaides iespējas. Protams, “in Albania just happens” piedzīvojām to, ka ne tikai ūdens viesnīcā mēdz nebūt, bet arī elektrība mēdz pazust visā pilsētā. Tas nevienam gan nebija šķērslis baudīt kopābūšanu, taču šādas situācijas ir neierastas Latvijā. Tēma, kas rosina domāt par sasniegto mūsu valstī, kas no tā strādā un kas ne tik; arī šī ir nozīmīga pieredzes apmaiņa, par ko kopā visi vien pasmaidījām. Pārējā brīvajā laikā mēs iepazinām citas kultūras internacionālajos vakaros, caur dejām, caur sarunām, caur rīta skrējienu jūras krastā, caur spēlēm un pozitīvo lādiņu mūsos. Mēs kopā kļuvām par labu komandu, no kuras žēl atvadīties. Par laimi, mūsu latviešu grupai sakrita lidojums uz Turciju kopā ar Itāļu puisi un meiteni, līdz ar to pagarinājām šo projektu ar naksnīgu pastaigu pa Stambulu, kas bija “punktiņš uz i” kopā pavadītajam laikam.   Kopumā šis projekts ir vērtīgs ar to, ka uzņēmējdarbības pamatā ir idejas – tādas, kas ir radošas, kas ir gana trakas un iedvesmojošas – un tieši tādi bijām mēs 22 jaunieši no dažādām valstīm. Mums katram bija daudz atšķirīgā, bet tai pat laikā tik daudz kā kopīga, kas šo projektu padarīja par neaizmirstamu enerģijas avotu mūsu sapņiem, tālākajai darbībai un komunikācijai. Viss ir mūsu rokās un ir jābūt nedaudz trakam, lai sasniegtu, ko vēlamies!   Līva Dārziņa   Šis projekts tika finansēts ar Eirōpas komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.       Veicināt jauniešos uzņēmīgumu un pašizaugsmi ar tīklošanās palīdzību starptautiskā mērogā

Ceļā, lai mācītos

KALNI DABA PIEDZĪVOJUMI Gruzijā notiekošā projekta mērķis bija izglītot mūs par dabu un izveidot vienotu komandu, kā ietvaros 3 diennaktis pavadījām Boržomi nacionālā parka kalnos. Šajā projektā, kas norisinājās Gruzijā kopumā piedalījās 32 dalībnieki un 7 treneri no 12 dažādām valstīm (Armēnija, Beļģija, Horvātija, Čehija, Gruzija, Latvija, Portugāle, Rumānija, Turcija, Spānija, Grieķija, Itālija). Projekta aktivitātes norises laiks: 31. augusts – 8. septembris '16. Latviešu komandas sastāvā bija 3 piedzīvojumu meklētāji: Jurijs, Kristaps un Ilze.   Projektā iesaistītās partnerorganizācijas kopīgi sadarbojoties, projekta ietvaros, ir izveidojusi tiešsaistes e-mācību rīku āra izglītības jomas darbiniekiem.   Trešdien, plkst 15.00 Tbilisi bija paredzēts autobuss uz Bakuriani, kur arī oficiāli iesākās projekta pirmais posms. Bet tā kā Tbilsi lidostā jau ieradāmies plkst 5.00 no rīta, mums bija mazliet laiciņš, lai izpētītu Gruzijas galvaspilsētu. Ap plkst. 7.00 jau bijām  Tbilisi centrā, bet problēmas sagādāja mūsu smagās somas un viss ap šo laiku bija aizslēgts, līdz ar to mums nebija kur somas atstāt. Uzjautājām kādam viesmīlīgam Gruzijas pilsonim, vai ir tuvumā kāda mantu glabātuve, kur varam atstāt somas un viņš laipni aicināja mūsu mantas atstāt viņa birojā, ko arī izmantojām. Bet, protams, par to bija sava cena – stāvējām uz ielas un kādu pusstundiņu pļāpājām, viņš pat aicināja mūs uz savu villu. Tad arī mazliet miegaini un saguruši devāmies izpētīt Tbilisi – ļoti skaista pilsēta, bet jābūt uzmanīgam no dullajiem autobraucējiem, kas vada savus auto, kā vien tiem iegribas, nemaz nerunājot par to, ka netiek rādīti pagriezieni un arī daļa no Gruzijā redzemajiem spēkratiem ir pamatīgi apskādēti, diez kāpēc? Lieki piebilst, ka mazie veikaliņi Gruzijā atgādināja padomju laikus – vitrīnā izretināti atrodas dažu veidu produkti un pārdevēja ir ļoti viesmīlīga un labprāt dalās savā dzīvesstāstā. Tā kā jau nebijām gulējuši vairāk kā diennakti, izmantojām izdevību nosnausties Tbilisi centra parkā. Tad jau arī vēlāk laimīgi atguvuši atpakaļ savas somas devāmies uz autobusa pusi, kas tālāk mūs veda uz Bakuriani. Pēc 3 stundu braukšanas ar autobusu nonācām Bakuriani ciematiņā, kas atrodas 1700 metru virs jūras līmeņa. Dzīvojām ļoti jaukā slēpošanas kūrortā - tikām sadalīti pa istabiņām, tā lai vienā istabiņā būtu 2 pilnīgi nepazīstami cilvēki no dažādām valstīm. Katru ēdienreizi tika klāts zviedru galds, tā kā par ēdienu sūdzēties nevarēja. Tad nu pirmajā vakarā bija dažādas interesantas iepazīšanās spēles. Protams, pirmajā brīdī šķita, ka nekad neiemācīsies tik daudz un dažādus vārdus, tomēr mums beigās tas izdevās. Vakars turpinājās ar neoficiālo daļu „Welcome drinks”, kad iepazinām viens otru neoficiālākā gaisotnē. Arī nākamajā dienā mums bija dažādi uzdevumi, lai saliedētu komandu. Daži no tiem likās neiespējami, bet mēs centāmies aizmirst vārdu „neiespējami”. Trīs dienu pārgājiena ietvaros tikām sadalīti 4 komandās (Material team, Planning team, Food team, Suprise team) un tādā veidā mēs, dalībnieki, paši organizējām pārgājienu. Piektienā, kas bija projekta trešā diena sākām savu 3 diennakts ilgo ceļu Borjomi parka kalnos. Protams, ejot pirmos kilometru šķita, vai tiešām būs tik viegli? Bet tas bija tikai lēzenais posms. Un tad sākās jautrība, jo nākamais un garākais posms bija stāvs un ik pa laikam aptājāmies un atpūtamies. Pēc vairākām stundām nonācām savā pirmās dienas galamērķī, kur celām teltis un gatavojām ēst, protams, vienkāršs ēdiens šajā vakarā šķita neizsakāmi gards. Otrajā pārgājiena dienā mēs pieņēmām klusēšanas izaicinājumu, kas nozīmē, ka mēs gajām pilnīgā klusumā līdz nākamajai nometnes vietai un sākām runāt tikai brīdī, kas pusdienas bija gatavas. Bija tik interesanti komunicēt izmantojot ķermeņa valodu, sava maģijā tajā visā bija. Šajā dienā pieņēmām izaicinājumu izpildīt neiespējamo misiju stundas laikā, kuras ietvaros bija jāizpilda 20 dažādi uzdevumi, kas mums arī izdevās. Otrās dienas vakarā reindžeri (3 vīrieši, kas mūsu brigādi pavadīja ar 3 zirgiem, kuri nesa daļu nepieciešamo ekipējumu) uzaicināja mūs ciemos, protams, nevilcinādamies arī aizgājām. Un tad arī sākās tipisks gruzīņu vakars ar čaču (ļoti grādīgs dzēriens) un gariem tostiem. Šo vakaru maģisku padarīja arī tas, ka dziedājām dziesmas savās dzimtajās valodās (turku, latviešu, horvātu)  un aiz loga mīlīgi pakšķināja lietus. Trešā pārgājiena diena sākās ar jautājumu, vai izvēlēsimies vieglāko taku lejup vai mazliet bīstamāko, un pēc garām diskusijām tomēr nospriedām, ka izvēlēsimies to, kas ir stāvākā un bīstamāka. Sākumā jau bija diezgan vienkārši, bet kad sākās stāvais posms gāja jautri, protams palīdzējām viens otram, bija cilvēki, kas krita uz dibena. Bet pa vidam tam visam mēs tik daudz jokojām un smējāmies. Kad ieradāmies pēdējā nometnes vietā mūs sagaidīja ne tik priecīgs pārsteigums – lietusgāzes. Tad nu centāmies lietusgāžu laikā uzsliet teltis un uztaisīt ēst. Kopumā jau bija saplīsušas 3 teltis un stresa līmenis auga, bet mēs kaut kā tomēr atradām vietu ikvienam teltī, lai gan nācās gulēt kā siļķēm mucā, bet nu vismaz silti bija. Kad piecēlāmies no rīta spoži spīdēja saule un ieraudzījām cik skaistā vietā atrodamies. Tad sekoja vēl viens uzdevums, sakrāmējām mantas un devāmies atpakaļ uz civilizāciju – Bakuriani. Protams, visu šo pārgājiena laiku runājām, smējāmies un iepazinām viens otru. Un vēl – ak šie skati, vienkārši pasakaini kalni un  zvaigžņotas debesis. Kad atgriezāmies civilizācijā pēc 3 dienu nemazgāšanās un ēšanas mazliet mazāk kā ierasts, sākām novērtēt ikdienišķas un ierastas lietas, piemēram, cik forši ir ēst, cik vien gribas, vai, cik patīkami ir ieiet dušā un nomazgāt sviedrus. Protams, tajā dienā arī prezentējām paveikto un interesanti - mēs rakstījām vēstuli paši sev, ko mums atdos atpakaļ kādā no nākamjiem diviem projekta posmiem. Pēc oficiālās daļās mēs sarīkojām kārtīgu un jautru disko balli. Arī nākamā diena turpinājās tādā pašā garā – „Teambuilding” uzdevumi un „Reflection”. Bet vakarā norisinājās jautrā daļa – Nacionālais vakars, kad 12 dažādu valstu pārstāvji prezentājām savu kultūru un cienājām ar saviem dzērieniem un ēdieniem. Ballīte sekoja līdz pat plkst. 6.00 rītā, kas mums visiem bija neaizmirstams un jautrs pasākums. Pēdējā dienā sakrāmējām mantas un devāmies uz Tbilsi. Negulētās miega stundas pa šo nedēļu jau bija sakrājušās, bet tāpat bijām laimīgi un arī nedaudz pasnaudām autobusā. Tbilisi mums bija nedaudz brīvais laiks, kad centāmies kaut ko ātri apskatīt. Pēc tam sekoja Gruzīņu nacionālās vakariņas (Supra) ļoti skaistā restonā. Vakara galvenais cilvēks ir Tamada, kas nosaka laiku tostam un pēc tam, kad tosts ir pateikts, tad ir jādzer sauss, gruzīņi nemēdz baudīt dzērienus. Šajā vakarā baudījām arī gruzīņu mūziku un dejas, protams, arī čaču. Arī kārtīgi izdejojāmies. Kad tuvojās restorāna slēgšanas laiks, mēs devāmies uz nākamo ballītes vietu. Un taksī ar kuru mēs braucām sagadījās smieklīga situācija - takša šoferis Tbilsi centrā izdomāja sacensties ar citu autovadītāju, kurš tad būs ātrāks. Un pēcāk dažas stundas pavadījām ballītē, kura atradās 15. stāvā un no tās paverās skaists skats uz pilsētu. Kad jau bija laiks doties mājup sekoja skumjāka daļa – atvadīties no visiem jauniepazītajiem draugiem un mīļajiem cilvēkiem. Bet centāmies daudz nebādāt, jo šis projekts ir īpašs ar to, ka turpināsies 2 citās valstīs – Beļģijā un Itālijā. Tad nu mazliet skumji, ka jādodas jau mājup, bet laimīgi par jaunajiem draugiem, pozitīvājām emocijām un neaizmirstamo pieredzi sēdāmies lidmašīnā un devāmies atpakaļ uz dzimteni. Šī bija tik vērtīga un pozitīva pieredze, jo mazliet vairāk iepazinām paši sevi, cilvēkus no dažādām kultūrām un 8 dienās izbaudījām tik daudz piedzīvojumus, cik citi nepiedzīvo pat gada laikā. Pieredzē mēs kļuvām tikai bagātāki un atvērtāki dzīvei. Ir svarīgi atvērt abas acis plaši vaļā, atrast un ļauties pieredzei kā šī. Tikai izejot no komforta zonas sākas īstais piedzīvojums; dažkārt ir vērts izvēlēties mazliet bīstamāko, stāvāko un piedzīvojumiem bagāto taku... „Viena piedzīvojumiem bagāta diena ir tūkstoš reižu vērtīgāka nekā viena bezrūpīga un ērtību nodrošināta diena.” /P. Koelju   Ilze balticyouthway.org   Projekta pilnais nosaukums angļu valodā: “On the way to learn” - Long Term Training course (LTTC) on Outdoor Education and Experiential Learning Training course on outdoor education and experiential learning methods for inclusion and personal development in youth work – part II''.   Šis projekts tika finansēts ar Eirōpas komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.       Ceļā, lai mācītos

Miera ceļš jaunatnei

KULTŪRA MIERS DRAUDZĪBA Sadarbojoties ar partnerorganizācijām no dažādām Eiropas un kaimiņreģionu valstīm '16 gadā īstenojām projektu ''Miera ceļš jaunatnei'' (Peace Way for Youth). Projekta laikā jaunatnes darbiniekiem, kuri cenšas veicināt starpkultūru sapratni un draudzību jaunatnes vidū bija iespēja papildināt savas zināšanas un prasmes piedaloties trīs apmācību posmos Baltkrievijā, Latvijā un Zviedrijā. Apmācību programma tika veidota kopīgi ar pieredzējušu mediatoru un jogas pasniedzēju Ilzi Dzenovsku. Šeit jūs varat atrast Dokumentālo filmu par projektu ''Miera ceļš jaunatnei'', angļu valodā.   Šis projekts tika finansēts ar Eirōpas komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.       Miera ceļš jaunatnei

Pārvari Sienu

RAKVERE RĪGA VENTSPILS Kopīgi ar Igaunijas jauniešu biedrību ''Vabanoor'' (Brīvā jaunatne) un Ventspils Jauniešu domi īstenots projekts  ''Pārvari sienu'' (Exceed the wall), kura mērķis bija aicināt jauniešus izvērtēt un saskatīt aktualitātes savā pilsētā, novadā un sabiedrībā. Pēc tam tās atspoguļot un pievēršot sabiedrības uzmanību, izveidojot īsfilmu.  Projekts noritēja vairākos posmos, kuri izskaidroti tālak. Pirmais posms – diskusiju organizēšana skolās. •    Pavasara mēnešos Rīgas un tuvāko pilsētu skolās tika organizētas diskusijas/prāta vētras par jauniešiem aktuālām tēmām, kas satrauc viņus ikdienas dzīvē. •    Diskusijās jaunieši tika aicināti izteikt viedokli par to, kas viņiem savā pilsētā, sabiedrībā patīk, kā arī lietas, kuras viņi gribētu mainīt. Uzsverot jauniešu pašu saskatītās aktualitātes, viņi tika iedrošināti izpausties un izklāstīt savu ideju citiem, tādejādi piesaistot arī citus līdzīgi domājošus jauniešus, ar iespēju apvienoties komandā.  •    Tikšanās laikā skolēniem tika arī rādīti aizraujošu īsfilmu piemēri.    Otrais posms – filmēšanas apmācības. •    Jaunieši, kuri pēc diskusijām skolās bija ieinteresēti izveidot savu īsfilmu, tika aicināti piedalīties apmācībās par īsfilmu veidošanu. •    Apmācībās tika mācīti video veidošanas pamati. Kā izmantot kameru, gaismas, skaņu, kā arī skaidroti montēšanas pamati. Jaunieši tika iepazīstināti arī ar pamatzināšanām, kuras nepieciešamas iesaistot aktierus bez pieredzes.  Trešais posms – īsfilmu veidošana •    Veidojot savu īsfilmu, jauniešiem bija pieejamas audiovizuālās mākslas lietpratēju no radošās apvienības ''Coma Borracho'' konsultācijas un video tehnika. ''Coma Borracho'' komanda kas apvieno audiovizualajā mākslā zinošus jaunus cilvēkus, šogad ieguvusi Alternative.lv gada balvu par Gada Video, dziesmai ''Brīvību Latvijai'', ko izpilda grupa ''Inokentijs Mārpls'' •    Savas īsfilmas jaunieši varēja iesūtīt līdz 2016 gada jūnija mēnesim. Ceturtais posms – īsfilmu demostrēšana •    Izveidotās īsfilmas tika demonstrētas Cēsīs 2016. gada 21. jūlijā, Raunas ielā 13. •    Labākās īsfilmas tika pieteiktas tālākai dalībai Rakveres jauniešu īsfilmu festivālā, Igaunijā. Šo īsfilmu autoriem bija iespēja pašiem piedalīties Rakveres jauniešu īsfilmu festivālā '16. gada augustā. Festivāla apskata video aplūkojams nospiežot: šeit!   Īsfilmas kuras piedalījās Rakveres jauniešu īsfimu festivālā pēc izvirzīšanas no Rīgas bija •    ''Bēniņi'' •    ''Tacitum'' •    Rīgas Mākslas un Mēdiju Tehnikuma audzēkņu un Raunas novada bērnu kopīgi radītā īsfilma ''Raunas Staburags''.   Šis projekts tika finansēts ar Eirōpas komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.       Pārvari Sienu

Jaunas iespējas jauniešiem

BALKĀNI UZŅĒMĪGUMS SADARBĪBA Projekta ''Jaunas iespējas jauniešiem'' jauniešu apmaiņas pasākumā Požegā, Horvātijā piedalījās 30 jaunieši no piecām dažādām Eirōpas valstīm. Jauniešu apmaiņa noritēja no 6 līdz 14 augustam, '15. Latvijas komandu pārstāvēja jaunieši no Latgales puses, Višķu pagasta jaunatnes lietu speciālista Jāņa Briškas pavadībā. Project was aimed at improvement of young people abilities towards employability and entrepreneurship by providing participants with knowledge and skills necessary to assure self management, enhance their competitiveness and thereby encourage social inclusion. Project was initiated and led by TERRA SLAVONICA organization from Croatia and partner organizations from Latvia, Austria, Czech Republic and Spain. Each country group was consisting of 5 participants (young people 18 - 30 years old) + one team leader (no age limit). The project was addressing the need to reduce unemployment, which has become a common social issue, influencing current economic system, social security systems and mental health of young people, encountering impassable barriers in gaining employment. During 9 days of youth exchange "New Opportunities for Youth" young people were able to reflect about what it means to be an entrepreneur and how they themselves might become an entrepreneurs. Entrepreneurship can be also a creative activity in the field of art, sport, science and technology or in the NGO field. The youth exchange enabled young people to explore these various aspects of entrepreneurship, discuss about the characteristics of an entrepreneur and discover their own ideas that they could turn into action. As a part of youth exchange project promotion of Erasmus+ programme was organized  in local municipality, Caglin to present the results of project. Youngsters also visited local organic farm ''Grbic d.o.o.'' , local entrepreneur Sandi Mance who has established brewery ''MSB Slawoner'' and organiation ''Oppidum''. Main goal of visiting these organizations was to show participants examples of good practice and encourage young people to be brave and start to develop their own ideas into action. As part of activities youngsters made video clip and brochure with details about project which is available online, and available for organizations which work with youth. Participants also visited local radio station ''Vallis Aurea'' radio Pozega and gave interview about their impressions about project, their view of situation of unemployment in their countries and how youth entrepreneurship is supported in their countries. Local media, ''pozega.eu'' portal and ''Kronika Slavonskopozeska'' reported about activities on ''New Opportunities for Youth'' project. During youth exchange non formal education methods as "brainstorming", "role-play", group discussion, discussions in small groups, simulations of real situations, and sharing opinions and experiences between participants and faciliators were used. Youth exchange was designed in a way to give participants a chance to express themselves in all areas and learn each of 8 key competencies of non formal education. This structure of project was flexible, which means that participants and leaders of groups had chance to adapt to their needs and needs of a group through the whole process of learning. Participants gained competences in area of entrepreneurship which they can implement in their daily life and professional career. Participants are now more confident in relation with people from other cultures, they improved their cultural awareness and appreciated cultural diversity. Participants gained knowledge about Erasmus + programme and other programs as Erasmus for Young Entrepreneurs launched from European Union. Organizer of project is Terra Slavonica organization from Croatia.  Project is supported by European Union Erasmus+ Programe, Agencija za mobilnost i programe in Croatia. Participants on youth exchange were 30 young people from Latvia, Czech Republic, Spain, Austria and Croatia who were interested in entrepreneurship and motivated to start developing their own ideas into action. Partner organizations on project were: Baltic Youth Way, Associació Cultural Tabalà, Change it!  and OSSAW. As one of results of this project participants made video and you can see part of atmosphere of project here   Šis projekts tika finansēts ar Eirōpas komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.       Jaunas iespējas jauniešiem

Sagatavojies

PROJEKTI KONTAKTI ERASMUS Šovasar, mēs, Mikus, Nora un Dāvis, neremdējamas zinātkāres un entuziastma vadīti piedzīvojumu meklētāji, devāmies uz starptautiskām apmācībām ''Sagatavojies'' (''Get Ready''), kuras noritēja no 23 - 31 Maijam '16, skaistajā Beļģijas galvaspilsētas Briseles piepilsētā Dilbēkā ar mērķi iegūt iespējami vairāk zināšanu par starptautisku projektu radīšanu un izstrādāšanu, kā arī paplašināt savus redzeslokus un pasaules uztveri, dzīvojot nedēļu kopā ar cilvēkiem no 7 dažādām pasaules valstīm. Pirms ierašanās mūsos mājoja nelies satraukums, īsti nezinājām, ko sagaidīt, bet jau pirmajās minūtēs bija jūtama mājīguma sajūta. Projekta vadītāji Ronalds un Rafaela sagaidīja mūs ar viesmīlīgu smaidu un uzticību, kas lika mums sajusties gaidītiem visas apmācību nedēļas laikā. Runājot pat tehniskajām lietām-  ēka, kurā mēs lielākoties uzturējāmies, bija lieliskā kārtībā. Katrs dalībnieks uzturējās savā numuriņā un bija pieeja visām nepieciešamajām ērtībām. Edināšana bija ļoti augstā limenī. Kopumā, projekta rīkotāju un vadītāju pamatprincipi bija sekojoši - visi projekta dalībnieki (ieskaitot vadītajus) ir kā viena liela ģimene un ēka, kurā mēs uzturējāmies - mūsu mājas, tādēļ tika darīts viss, lai būtu kārtība un patīkama noskaņa gan pašiem, gan pārējiem. Dienu grafiks un aktivitātes bija labi izplānotas, ievērojot ikvienu sīkumu, kas norādīja uz projekta vadītāju labajām prasmēm un pieredzi. Katrai aktivitātei bija savs mērķis, katrs uzdevums tika veidots tādā veidā, lai mēs kā kolektīvs saliedētos, izprastu grupu darba dinamiku, iepazītu sevi, attīstītu mūsu problēmu risināšanas spējas, darba aktivitāti un punktualitāti. Vadītāja nesniedza mums gatavas atbildes, bet gan lika mums pašiem domāt un izdarīt secinājums, kas, manuprāt, bija ļoti noderīgi mūsu pašiaugsmei un attīstībai. Šāds darba stils visnotaļ ir ar lielāku atdevi, baudāmāks un efektīvāks nekā tradicionālās, formālās macību metodes. Principā pusi projekta laika mēs strādājām pie mūsu komunikāciju spēju un grupu darba spēju attīstīšanas, kas mūsdienu starptautiskajā un globalizētajā pasaulē ir ļoti svarīga prasme gan darba tirgū, gan ikdienā. Savukārt, otru projekta daļu mēs strādājām pie Erasmus+ programmas izprašanas. Sākot ar globālām idejām un beidzot ar sīkām detaļām. Pēctam mēs tikām sadalīti vairākās komadās un divas dienas cītīgi strādājām pie savu projektu izveides, kas beidu beigās sniedza darba augļus - 6 projektu idejas. Protams, ne pilībā pabeigti projekti, bet mēs joprojām sazinamies ar projekta dalībniekiem un saviem komandas biedrīem, lai tiktiešām realizētu mūsu projektu ieceres. Kopumā šī bija neaizmirstama pieredze, kas mūs piespieda izkāpt no savas komfortas zōnas un paskatīties uz pasauli citām acīm. Bez šaubām var apgalvot, ka savā ziņā atgriežoties Latvijā mēs esam citi cilvēki - gudrāki, iecietīgāki, ar plašāku redzesloku un, protams, ar nenovērtējamiem kontaktiem visapkārt pasaulei.   Mikus Alberts   Projekta pilnais nosaukums angļu valodā: ''Get Ready for your project – TC on Project management to prepare youth workers for the Erasmus/Youth in Action program''   Šis projekts tika finansēts ar Eirōpas komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.       Sagatavojies

Labākais ko varam

NODARBINĀTĪBA RĪCĪBA IEDROŠINĀŠANA Best We Can is a 7 days youth exchange which gathers 35 young people from 7 European countries in Topola, Serbia, from 5-12 June 2015. with aimed at improvement of young people toward employability and entrepreneurship by providing participants with knowledge and skills necessary to assure self management, to enhance their competitiveness and thereby encourage social inclusion. Project will be established by organization Organisation serbischer Studenten im Ausland Wien and hosting organization is from Serbia Ecological Association for the protection and improvement of the environment "EKO-MLADENOVAC". Partners are coming from Germany, Romania, Czech Republic, Serbia, Spain, Latvia and Lithuania. Each partner group will be consist of 4 participants (18-30 years old) + one team (leader no ages limit). The project will address the issue of fighting against unemployment, which becomes extremely dangerous social problem, destructive to the social tissue, economic system, social security systems and mental health of young people, encountering impassable barriers in gaining employment. The project’s objectives are: • To achieve a general common understanding about the concept of employability • Promoting sense of initiative and entrepreneurship as a proper mean to tackle youth unemployment • Creating a network of youngsters interested into entrepreneurship • To get to know how to use the European Programs and funds available in order to support youth employability • Promoting intercultural dialogue within the participants’ group During 8 days of youth exchange " We Make Opportunities" will enable young people to reflect about what it means to be an entrepreneur and how they themselves might become an entrepreneur. Entrepreneurship can be also a creative activity in the field of art, sport, science and technology or in the NGO field. The youth exchange will enable young people to explore these various aspects of entrepreneurship, discuss about the characteristics of an entrepreneur and discover their own ideas that they could turn into action. Videō kopsavilkums par jauniešu apmaiņu apskatāms šeit.   Šis projekts tika finansēts ar Eirōpas komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.       Labākais ko varam

Ciltis

ČEHIJA JAUTRĪBA DAŽĀDĪBA Cik daudz jūs zināt par subkultūrām? Kas tā tāda subkultūra ir? Cik daudz to ir mums aprkārt ikdienā? Atbildes uz šiem jautājumiem, Čehijā meklēja jaunieši no Latvijas, piedaloties projekta ''Ciltis'' ietvaros biedrības ''Brno For You'' rīkotajā jauniešu apmaiņā. Jauniešu apmaiņa tika rīkota Češkovices pilsētā Čehijā.     Šis projekts tika finansēts ar Eirōpas komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.       Ciltis

Nodarbiniet Eirōpas jaunatni radoši

LAUKI RADOŠUMS IESPĒJAS Radošums, uzņēmīgums, neatlaidība lauku apvidos? Par šiem jautājumiem '15 gada vasarā runāja jaunatnes darbinieki no dažādām Eirōpas valstīm. Mēģinot radīt veidus kā iesaistīt jauniešus savās valstīs pievērsties lauku apvidu attīstīšanai harmonijā ar dabu.   Īss video par radošumu un sociālo uzņēmējdarbību apskatāms šeit. Tapis sadarbībā ar Socifaction kustību no Lietuvas.   Dokumentālā filma par projektu ar dalībnieku komentāriem apskatāma šeit.   Projektā līdzdarbojās šādas organizācijas: Baltic Youth Way (LV); ASOCIACIJA "AKTYVISTAI" (LT); MTÜ Hea Hombre (EE); Associação Liláz (PT); Consell dels Joves de Gandia (ES); Be International (CZ); Youth Mobility Center (GR); SURF THE EARTH PROJECT-STEP (RO); Fingerprints (MT); The Knot vzw (BE); Go Digit All (UK)   Šis projekts tika finansēts ar Eirōpas komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.       Nodarbiniet Eirōpas jaunatni radoši

Ābece jauniešiem

KAS KUR KAD Mūsdienās nepietiek tikai ar izglītību. Tādēļ Igaunijas biedrības ''Noored Uhiskonna Heaks'' rīkotajā apmācību pasākumā ''Ābece jauniešiem'' piedalījās trīs pārstāvji no Latvijas. Tālāk jūs varat iepazīties ar Konstantīna Fjodorova pieredzes stāstu par apmācībās apgūto un gūtajiem iespaidiem. Aprīļa sākumā man bija iespēja piedalīties apmācību pasākumā Igaunijā, jauniešu nodarbinātības jautājumos. Kā jau parasti Erasmus+ atbalstītajos pasākumos, apmācībās piedalījās dalībnieki no vairākām valstīm (kopsummā 11), lai iepazīstinātu vienam otru ar nodarbinātības jautājumiem viņu valstīs, apsriestu risinājumus nodarbinātības veicināšanai jauniešu vidū un kopīgi rastu veidus, kā samazināt to jauniešu skaitu, kuri nestrādā un nemācās. Visās valstīs jauniešu bezdarbā līmeņa radītājs ir lielāks par kopējo bezdarba līmeni valstī. Daži cipari – Rumānijā: 23.3% pret 6.5%, Spānijā 53.5% pret 23.9%, Latvijā – 20.3% pret 10.6%. Bet šajā rakstā es nerunāšu par iemesliem, jo to ir visai daudz. Vēlos vēstīt ko citu – ''sevis pielāgošanu mūsdienu darba tirgum''. Daudz studentu, absolvējot augstskolu, saskaras ar neuzticību no darba devējiem – nav pieredzes, nav darba. Arī iegūtais zināšanu līmenis ne vienmēr atbilst izvēlētās profesijas prasībām, līdz ar to absolvents kļūst par pusfabrikātu: no vienas puses viņš ir profesionālis ar diplomu, bet no otras - viņš nav gatavs uzsākt darbu uzreiz pēc absolvēšanas – ir vajadzīgs laiks, lai viņš varētu strādāt, uzzināt ko jaunu un pielāgoties situācijai, jo brīžiem augstskolu teorētiskais materiāls krasi atšķiras no praktiskā darba reālitātes. Tieši tāpēc ir svarīgi, lai absolvējot jaunietim būtu noteiktas iemaņas, kas ļautu viņam pielāgoties mainīgajam darba tirgum. Šādas iemaņas dēvē par ''soft skills'' (no angļu valodas) jeb tieši tulkojot latviski ''mīkstās prasmes''. Kāpēc šīs prasmes ir svarīgas? Pastāv viedoklis, ka līdz ar robotu un citu mašīnu arvien plašāku ieviešanu, atvieglojot veicamos darbus, cilvēkiem ir vairāk brīvā laika sevis attīstībai (jo mazāk jāstrādā) un tajā pašā laikā, lai būtu konkurētspējīgam darba tirgū, viņam jāpiedāvā darba dēvējam kaut kas tāds, ko nevar piedāvāt roboti. Viena no lietām, ko cilvēks prot labāk ir domāt un veidot, līdz ar to radoša un jaunradoša domāšana ir tas, ko novērtēs darba dēvēji. Galu galā, tieši cilvēki ar radošu domāšanu izgudroja visus robotus un mehānismus. Ja tu spēj būt jaunradošs un neierobežot sevi ar aizspriedumiem un likumsakarībām, tad varēsi izvairīties no tā ko nespēj citi, nedomāt ārpus rāmjiem (t.s. out of the box thinking). Radošums un nepārtraukta sevis izglītošana ir nepieciešama katram darbiniekam mūsdienās, kad stāvoklis visu laiku strauji mainās. Runājot par radošumu jāatzimē divas lietas: būt radošam nemaz nenozīmē izgudrot kaut ko jaunu, bet atrast jaunu, jaunradošu pielietojumu jau ierastām lietām. Jāatceras arī, ka radošumam jābūt ražīgam –  gala rezultātā jābūt kādam produktam vai idejai, ko var izmantot, jo nav jēgas no radošuma, kas neko nedod. Savukārt, sevis izglītošana iekļauj ne tikai jaunu zināšanu apgūšanu, bet arī sevis pilnveidošanas plāna izstrādāšana ir tas, kas padara darbinieku vērtīgāku. Tātad, nevis tevi nosūta uz apmācībām, bet tu pats lem, cik daudz tu vēlies sasniegt, jo iespēju pilnveidot sevi ir milzumdaudz, turklāt, daudzas no tām neprasa pilnīgi nekādu finansiālo ieguldījumu – tikai laiku. Tiešsaistes apmācību kursu platformas, kas tagad iegūst arvien lielāku populāritāti (Coursera, Canvas un citi) ļauj mācīties jebkurā laikā un vietā, turklāt, video kursus var lejupielādēt, līdz ar to pat nav vajadzīgs internets. Erasmus+ programma piedavā daudzas apmācību iespējas, kas uzreiz attīsta ne tikai iemaņas, bet arī starpkultūru komunikācijas iemaņas, jo Erasmus+ projekti paredz vairāku valstu iesaistīšanos. Darbinieks, kas pastāvīgī attīstās ir daudz vērtīgāks savā uzņēmuma vai organizācijā, jo viņš ir ieinteresēts pilnveidoties un darīt, līdz ar to viņam ir labāka motivācija, izmantot to, ko viņš apgūst. Arvien mazāk ir tādu darba vietu kur priekšnieks apmāca tevi un tad tu dari, arvien vairāk un vairāk darba procesu un organizāciju ietekmē katra darbinieka aktvitāte un iniciatīva. Tātad, ja agrāk direktors bija cilvēks, kas zināja visu un paskaidroja, kas un kā jādara, tad tagad direktors ir vairāk kā menedžeris – izmanto cilvēku intelektuālo resursu un virza radošuma procesu vajadzīgajā virzienā. Tas nozīmē, ja no cilvēkiem nav iniciatīvas, tad organizācija nebūs veiksmīga un cilvēki, kas nav aktīvi un nepiedalās kopīgā ideju radīšanā (t.s. brainstorming), tiks atlaisti, jo būs daudz citu, kuri vēlesies ieņemt viņu vietu. Mūsdienās cilvēkiem ir daudz dažadu ideju, bet tikai dažiem no viņiem pietiek drosmes tās īstenot. Vēl viena ļoti svarīga lieta ir darbs komandā. Gan fiziski, gan arī virtuāli atvērtākas robežas dod cilvēkiem iespēju satikties, apspriest un kopā veidot tiešām jaunradošas lietas. Līdz ar to komandas darbs kļūst daudz vērtīgāks, jo vairāk cilvēku nozīmē vairāk ideju. Turklāt, bieži vien šīs komandas ir starptautiskas, tas nozīmē, ka vienā un tajā pašā situācijā var būt pavisam dažādi stāsti, un mūsdienu darbiniekam jābūt spējīgam pieņemt jaunas idejas, vienalga vai šo ideju piedāvā amerikānis, vācietis vai krievs. Līdz ar to jābūt arī starpkultūru kompetencei. Ne visās augstskolu programmās ir tāds priekšmets, kā starpkultūru komunikācija, līdz ar to arī daži absolventi nav gatavi tam, lai strādātu citā valstī ar citas tautības cilvēkiem. Ne vienmēr ir iespēja fiziski atrasties vienā telpā vai pat visa darba procesa laikā satikt cilvēkus, ar ko strādā, līdz ar to svarīga loma ir virtuālai sadarbībai. Daudziem tas ir izaicinājums, jo nevar redzēt visus cilvēkus uzreiz, nevar nodot informāciju auditorijas priekšā u.t.t. Bet arī lielas kompānijas izstrādā idejas un projektus attālināti, jo tas ļauj ieekonomēt līdzekļus, kā arī dod iespēju katram strādāt savā režīmā un sev ierastā atmosferā, vienkārši vienojoties par laiku, kad visi sazinās savā starpā, lai apspriestu dienas laikā padarīto. Gan darbam komandā, gan darbā ar cilvēkiem jābūt tādai prasmei kā konfliktu risināšana. Darbs arvien vairāk tiek orientēts uz cilvēkiem, bet kā zināms, cilvēki mēdz būt dažādi. Dažos gadījumos kašķi rodas tādēļ, ka cilvēki vienkārši nesaprot viens otru (ne tikai valodas, bet arī saprašanās jautājumā). Turklāt, cilvēks, kas spēj risināt konfliktus būs spējīgs strādāt arī stresa apstākļos, kas vēl vairāk palielina viņa vērtību darba tirgū. Diemžēl, visas šīs lietas netiek mācītas skolās, augstskolas mēģina, bet tas notiek vairāk neapzināti. Ņemot vērā to, ka bērnībā nenodarbojos ar sportu, tad par komandas darbu uzzināju tikai augstskolā, un tik un tā es nejutos, ka manas iemaņas tiek attīstītas. Tas pats ir ar starpkultūru kompetenci – mācoties angļu valodu skolā es pat negribēju domāt, ka kādreiz man būs jārunā ar cilvēkiem no citām valstīm angļu valodā, bet tagad es to pat vēlos, un man nav svarīgi, vai viņi ir no Ungārijas, Igaunijas vai arī no Kanādas. Arī konfliktu risināšanā es neesmu visai pieredzējis, jo emōcijas bieži vien uzvar prātu. Cik es atceros, tad augstskolā bija mācīts par konfliktu risināšanu, bet tikai teorētiskā līmenī. Tātad rodas jautājums, vai pat divi jautājumi? Vai viss ir tik slikti? Vai ir iespējams attīstīt ''mīkstās prasmes''? Atbildes ir nē un jā. Viss nav tik slikti, jo šo prasmju iegūšana ir katra cilvēka paša izvēle. Kā jau iepriekš pieminēju, tam nav vajadzīgi naudas ieguldījumi, tikai paša vēlme un laiks. Jau iepriekš iemīnējos par tiešsaistes apmācību kursiem un Erasmus+ projektiem. Bet ar to iespējas neierobežojas. Radošumu var attīstīt ar daudzu uzdevumu palīdzību, pat ja sākumā šķiet, ka nekas neizdosies. Uzdevumus var gan meklēt internetā, gan izdomāt pašam (pieņemsim, ka jums ir šķiltava un jāizdomā vēl 10 veidus, kā to var izmantot). Prasmes komunicēt, tajā skaitā komunicēt ar ārzemniekiem var attīstīt iesaistoties brīvprātīga darbā, tiekoties ar EBD (Eiropas brīvprātīgais darbs) brīvprātīgajiem, iesaistoties Couchsurfing kustībā, izmitinot savās mājās cilvēkus no citām valstīm. Iespēju ir daudz, viss ir atkarīgs no katra cilvēka, cik ļoti viņš to vēlas. Vai arī no darba tirgus attīstības – cik ātri viss tas, kas tika aprakstīts rakstā, kļūs par piespiedu prasību. Laiku pa laikam internetā tiek publicēti attēli no lielo uzņēmumu birojiem – Apple, Google, Microsoft, Skype un citiem. Komentāros cilvēki apbrīno to darba vidi un paši izsaka vēlmi tur strādāt. Bet ne jau tu nokļūsti tur, un pēc tam kļūsti par lietpratēju. Vispirms tu attīsti sevi, un pēc tam nokļūsti mūsdienīgā darba vidē un izbaudi visas priekšrocības. Jāsāk ir pašam ar sevi, un tas būs tā vērts.   Konstantīns Fjodorovs topošais žurnālists un sabiedriskais darbinieks   Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.   Ābece jauniešiem

Mīli dabu

DABA TRADĪCIJAS MĪLESTĪBA Ar Eirōpas Savienības Erasmus+ programmas atbalstu, šovasar Latvijā, vasaras saulstāvju laikā norisinājās starptautiska mēroga apmācības, jaunatnes darbiniekiem ''Mīli dabu'' jeb angliski ''LOVE NATURE''. Tajās piedalījās 28 dalībnieki no 12 dažādām valstīm – Baltijas, Eirōpas, Balkāniem un Kaukāza. Apmācību mērķis – zināšanu, prasmju un iemaņu uzlabošana āra izglītibas un mācīšanās caur pieredzi jomās ko izmantot neformāljā izglītībā Eirōpas Savienības un kaimiņreģiōnu valstīs veicinot jauniešu aktīvu iesaisti,  vides aizsardzības veicināšanā un veselīga dzīvesveida apzināšanā un izplatīšanā Apmācībās tika pielietotas dažādas radošas pieejas. Apmācību dalībnieki iepriekš viens otru nepazina, bet viņiem bija jāizmanto mūsdienu saziņas līdzekļi, ko piedāvā internets un pašiem jāsagatavo viss nepieciešamais pārgājienam un laivu braucienam pa Gauju, kurā viņi devās uzreiz nākamās dienas rītā pēc ierašanās Latvijā. Šis bija pirmais nopietnais pārbaudījums dalībnieku spējai sagatavoties un sadarboties ar cilvēkiem kopēja mērķa labad. Trīs dienās tika veikti aptuveni 85 kilometri pa Gauju, no Gaujienas puses līdz Strenču apkaimei. Strenči mūsdienās ir starptautiska plostnieku pilsēta, kur ik gadu notiek starptautiski plostnieku svētki, atminoties kādreizējo plostnieka arodu Pēc laivošanas, dalībniekus sagaidīja nākamais pārbaudījums viņu spējām sadarboties un atbalstīt vienam otru neikdienišķos apstākļos. Zinoša lietpratēja pavadībā, tika veikts pārgājiens caur Sedas purvu. Un tieši caur purvu, jo skaistajos Latvijas purvos ir ierīkotas brīnišķīgas koka taciņas, pa kurām staigājot izbaudīt dabas krāšņumu. Toties Sedas purvs, kurš Padomju laikā tika nosusināts kūdras ieguvei, patreiz ir pamests un aizaudzis. Šis pārgājiens bija katra paša spēju un iespēju pārbaude veicot aptuveni 4,5 kilometrus caur purvājiem. Vakarā sasniedzot viesu namu ‘’Ķempēni’’ dalībniekus viesmīlīgi sagaidīja māju saimnieks Ivars, kā arī karsta pirtiņa, kurā atgūt spēkus nākamo dienu paredzētajai apmācību programmai Nākamajās dienās dalībniekiem bija iespēja izvērtēt savu un citu grupas biedru veikumu atrodoties dabā. Kā arī apzināties dabas spēku un komandas kopīga darba nozīmību, kā arī sadarbību un saskaņotu rīcību. Dažādu metōžu pielietošana jaunatnes darbā bija tikai daļa no turpmāko dienu programmas, kurā dalībnieki uzlaboja savas zināšanas, iemaņas un prasmes Turpmākajās dienās jaunatnes darbinieki ar neformālās izglītības metōžu palīdzību apguva vēl daudz vairāk par veselīgu dzīvesveidu, dabas aizsardzību un tās nozīmību, Erasmus+ programmas piedāvātajām iespējām, apsprieda turpmākās sadarbības iespējas, kā arī notika pašu dalībnieku rīkotas radošās darbnīcas Vēl ir jāizceļ pats apmācību norises laiks, jūnijā – vasaras saulgriežu laiks. Lai dalībnieki varētu apgūt vēl vairāk paralēli apmācību programmai, tika rīkotas tradicionālas vasaras saulgriežu svinības, ar dziesmām, dejām, līgošanu, jāņu mielastu, ugunskuru, rotaļām un citām tradīcijām. Šī pieredze ļoti patīkami pārsteidza un iedvesmoja jaunatnes darbiniekus, kā arī saistījās ar visu apmācību būtību un pat nosaukumu MĪLI DABU, ‘’LOVE NATURE’’   Šis projekts tika finansēts ar Eirōpas komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.       Mīli dabu

Nevalstisko organizāciju atlants

DARBS RAŽĪGUMS VIENOTĪBA Kvalitātes jautājumi jaunatnes darbā. Kontaktu veidošanas pasākums, jaunatnes jomā strādājošajiem ''Nevalstisko organizāciju atlants'' (angliski ''NGO atlas'') norisinājās Latvijā, Rankas novadā no 14 - 21 martam '15, pulcējot 40 jaunatnes darbiniekus no 18 dažādām valstīm Pasākuma laikā tika izstrādāts koncepts jaunatnes tiešsaistes sadarbības tīklam ausma.me, kuru izmantot jaunatnes darbā, un kurš sniegs iespēju jauniešiem pašiem izplatīt viņiem nozīmīgu un svarīgu informāciju   Vairāk par projektu lasiet šeit (raksts angļu valodā) Ievadīsfilma par projektu: Aplūkot šeit Videō par projektu: Skatīties īsfilmu     Šis projekts tika finansēts ar Eirōpas komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.       Nevalstisko organizāciju atlants

Ielvērotājs

JEZIRKO MEŽI IEDVESMA Kas ir ''Ielvērotājs'' (Streetgizer)? Apmācības jaunatnes darbiniekiem ''Ielvērotājs'' norisinājās 2014 gada septembrī, Čehijas studentu pilsētā Brnō, pulcējot 24 dalībniekus no 12 valstīm un kopīgiem spēkiem apgūstot un atklājot ieguvumus kā izmantot un pielietot ielu akcijas jaunatnes darbā. Uzzini vairāk šeit (raksts angļu valodā).   Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.   Ielvērotājs

Baltijas ceļš mieram

KULTŪRA MIERS DRAUDZĪBA   Starptautiska mēroga projekts, ar 11 iesaistītām nevalstiskajām organizācijām ''Baltic Way for Peace'' izceļ miera, sapratnes un pārrobežu draudzības nozīmību. Atbalsta jauniešu nozīmīgo lomu un centienus miera veicināšanā. Projekta ietvaros 8 dienu apmācību kurss jaunatnes darbiniekiem un līderiem ''Baltic Way for Peace'' notika Liepājas novadā un Rīgā, Latvijā. Apmācībās tika pielietotas inovatīvas apmācību metodes, neformālās izglītības principi, iekļaujot, jogu, meditāciju, dabas spēcinošo klātbūtni, mediācijas prasmes, empātijas trenniņus, nevardarbīgas komunikācijas pamatus, konfliktu analīzi, nevardarbīgas metodes sociālām pārmaiņām. Projekts izceļ arī sabiedrības integrācijas nozīmību. Tā dalībnieki apmeklēja Liepājas jauniešu centru ‘’Karosta Kids’’, lai iepazītos ar situāciju jaunatnes jomā ārpus Rīgas un tikās ar vietējiem Liepājas jauniešiem. Apmācībās piedalījās 28 jaunieši un jaunatnes darbinieki no Gruzijas, Krievijas, Armēnijas, Azerbaidžānas, Turcijas, Spānijas, Lietuvas, Igaunijas, Latvijas, Serbijas un Čehijas. Projekts tiek īstenots pateicoties Eiropas Komisijas atbalstam, Erasmus+ programms ietvaros. Apmācību laikā tika veidota dokumentālā filma, kura būs pieejama jau šoruden, un atspoguļos miera veicināšanas nozīmību jauniešu vidū, starptautiskā mērogā.  Dokumentālās flmas mērķis veicināt mieram veltītu projektu īstenošanu arī turpmāk un nevardarbīgu konfliktu noregulēšanu, konfliktu skartajos reģionos. Patreiz piedāvājam noskatīties filmas treileri ar Daiņa Īvāna komentāriem par miera tēmu.   Videō (angļu valodā) aplūkojami zemāk: Trailer video about the project Documentary movie ''Baltic Way for Peace''     Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.   Baltijas ceļš mieram

Mācīšanās darot

NODARBINĀTĪBA PIEREDZE DAŽĀDĪBA Youth Exchange “Integration +" under the project “Learning By Doing”, will take place in mountain town of Georgia - Bakuriani, between 28th of March- 4th of April, 2015. The project will last during 8 days (including arrival and departure). Each partner organization, coming from different EU and EECA: Malta, Georgia, Azerbaijan, Romania, Latvia, Spain, Ukraine, Armenia, has to select 5 participants - 1 group leader + 4 participants. "Learning by Doing" was created with the aim to help youngsters coming from EU and EECA to rise up their personal and professional skills and in this way resolve the biggest challenge they are facing - ERASMUS+ YE "Learning by doing" Unemployment. Because of this mission first phase of the YE will be mostly concentrating on theoretical aspects to give required knowledge to the participants; several workshops will be focused on the improvement of their skills and competencies, to get new experience, knowledge, develop their attitudes and approaches towards different things, leading to the personal, professional and socio-educational and professional development of all participants. Second phase will give participants chance to apply all this knowledge and spread it among peers within the local school and orphan house. They will plan and implement small local projects involving above mentioned target group – which can be their first working experience. Mācīšanās darot

Pašnodarbini sevi

POLIJA CEĻOJUMS PROJEKTS Projekts ''Pašnodarbini sevi'' angliskais nosaukums ''employYOURself'' izstrādāja un īstenoja apmācītājs un asociācijas ''Fundacja Młodzi dla Europy'' dibinātājs no Polijas Mateušs Goreckis, poļu valodā Mateusz Górecki. Projekta apmācību pasākumā, kurš noritēja no 14 līdz 21 novembrim '14, Vislas pilsētā Polijā piedalījās 26 dalībnieki no Latvijas, Polijas, Itālijas un Maķedonijas. Training "employYOUrself " emphasizes the idea that young people should shape and change current job market by becoming more enthusiastic and courageous to the creation of jobs for themselves. During the project we plan to visit the business incubators, talk to young entrepreneurs about their experiences , as well as to carry out the activity of building a team and a lot more, including a group work and creative tasks (all based on the principles of non-formal education ). The subject of our activities relate to the development of entrepreneurial attitudes and initiative among young Europeans and to promote social and cultural entrepreneurship. One of the main objectives of the training is a summary of experiences from different departments, methodologies, organizations and individuals to discover different approaches to learning and teaching the art of entrepreneurship. Project will be the cornerstone of establishing the new European knowledge and friendship, exchange of best practices, experiences, the knowledge of the Erasmus + , and the continuation of cooperation between organizations, also in future projects.   Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu     Pašnodarbini sevi

Jaunatnīgās sadraudzības pilsētas

VIESMĪLĪBA JAUNATNE KAUKĀZS Projekta ''Jaunatnīgās sadraudzības pilsētas'' (YOUTHful TWINland) organizāciju tīklošanās pasākums noritēja no 16 - 21 oktobrim '13, Gruzijas pilsētās Kobuleti un Batumi, piedaloties dalībniekiem no Latvijas, Gruzijas, Grieķijas, Armēnijas, Spānijas, Azerbaidžānas, Turcijas un Ukrainas Projekts tika īstenots ar programmas ''Jaunatne darbībā'' atbalstu. Projekta mērķis, iepazīstināt jaunatnes jomas darbiniekus ar sadraudzības pilsētu politiku un sekmēt kopīgu projektu īstenošanu ar pašvaldību atbalstu Projekta mērķis, izveidot ciešas partneru saites ne tikai pašvaldību līmenī, bet arī nevalstisko organizāciju līmenī, lai kopīgi sekmētu jauniešu iesaistīšanos dažādos projektos un aktivitātēs.     Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.   Jaunatnīgās sadraudzības pilsētas