TRY - Together: Refugees & Youth

TRY - Together: Refugees & Youth

TRYING IN - LITHUANIA, LATVIA, CROATIA

Starptautiskais projekts ''Mēģināt Kopā'' (''T.R.Y, Together: Refugees & Youth'') tiek īstenots ar ES programmas Erasmus+ atbalstu. Projektā iesaistītas jaunatnes organizācijas, sociālās uzņēmējdabības un izpētes centri no Latvijas, Lietuvas un Horvātijas. Kopīgiem spēkiem, iesaistot Baltijas jaunatnes darbiniekus, tiks meklētas iespējas, kā iesaistīt vairāk jauniešu radīt un veidot sociālās uzņēmējdarbības risinājumus, jauniešu bēgļu iesaistei vietējās aktivitātēs un kopīgiem spēkiem sekmēt jauniešu nodarbinātību.

Vairāk informācija par projektu un tēmu atrodama šeit.

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.