Sadarbība un līdzdarbošanās:

Vietējā un starptautiskā mērogā sadarbojamies ar dažādām starptautiskām organizācijām, skolām, augstskolām, valsts iestādēm, sabiedriskām un nevalstiskām organizācijām, uzņēmumiem. Lietuvas, Latvijas, Latgales un ārzemju biedrībām.

 

         

Biedrība «Baltu Jauniešu Ceļš» izveidota ar mērķi iedrošināt un iedvesmot jauniešus kļūt radošākiem un darīt to, kas viņiem sagādā vislielāko prieku. Savā darbā mēs apvienojam radošumu un neformālās mācīšanās metodes (NMM), īpaši pievēršoties lauku apvidiem, kuros ir ļoti daudz iespēju kuras atklāt un izmantot sabiedriskās uzņēmējdarbības jomā. Uzņēmīgums ir viens no mūsu darba atslēgvārdiem, jo mēs iedrošinām ikvienu atrast savu aicinājumu un darīt darbu kas patīk un rada prieku.

 

Galvenie darbības virzieni:

Brīvdabas izglītība un Pašizglītība;

Kustība un izaugsme;

Sabiedriskās zemkopības darbība.

 

Ko mēs darām:

Veicinām brīvprātīgo darbu un neformālās izglītības attīstību, jaunu iemaņu un prasmju apgūšanai;

• Attīstām un veicinām izpratni par sabiedriskās uzņēmējdarbības jomu un tās iespējām Latvijā;

Skaidrojam par iespējām izmantot informācijas tehnolōģiju rīkus (IT) jaunatnes darbā. Sniedzam jauniešiem zināšanas par multivides rīku (foto; video; utt.) izmantošanas iespējām un piedāvājam iespēju pašiem līdzdarboties to radīšanā;

Veicinām, atbalstam un sekmējam jaunatnes darba un tā pieeju augstvērtības uzlabošanu;

Veicinām jauniešu līdzdalību saliedētākas un radošākas sabiedrības izveidē, balstoties uz savstarpēju cieņu, sapratni un atbalstu. Īstenojam dažādus kopdarbus sabiedrības saliedēšanas jomā;

Piedalāmies dažādos starptautiskos kopdarbos un apmācībās, iesaistot jauniešus, sniedzot iespēju gūt pieredzi un uzlabot dažādas prasmes;

Sekmējam ciešāku sadarbību starp jauniešu un citu nozaru biedrībām Baltijas valstīs. Īstenojam dažādu daiļrades pasākumu rīkošanu un kopdarbu radīšanu Baltijas un Pasaules mērogā.

 

Iesaistot jauniešus dažādos kopdarbos un pasākumos, sekmējam jaunu iemaņu un prasmju apgūšanu. Mēs piedāvājam jauniešiem dažādas iespējas iesaistīties un līdzdarboties pasākumos gan Latvijā, gan ārvalstīs. Gūt dzīves pieredzi, jaunas un noderīgas prasmes, uzlabot svešvalodu zināšanas, pašizpausties dažādās jomās, kā piemēram māksla, dziediedvesma un daudzās citās.

Sniedzot iespēju Latvijas jauniešiem piedalīties starptautiskos kopdarbos mēs iepazīstinām citu Eirōpas un Pasaules valstu jauniešus ar Latvijas un Baltijas daiļrades mantojumu un paražām, dziesmām, dejām un citām vērtībām. Visas darbības un kopdarbi tiek veidoti ar mērķi iedrošināt Latvijas jauniešus kļūt radošākiem, īstenot un sasniegt savus mērķus. Lai tie spētu sekmīgi darboties visos novados un veicinātu sabiedriski atbildīgu uzņēmējdarbību un pašcieņas celšanu.

 

Sekojiet mūsu darbībai un uzziniet par iesaistes iespējām šeit, šeit un šeit.

#PiedzīvojumuDaba #BaltuJauniešuCeļš #SaulesLaikritis #VērtsPārdomāt #BrīvdabaKustībaLabsajūta

#balticyouthway

#AdventureNature

 

 

Pateicamies jau esošajiem atbalstītājiem! Ja arī Tu pats vēlies atbalstīt biedrības darbību, droši raksti vai zvani.

 

Ziedo biedrības atbalstam:

                   
«Baltic Youth Way» biedrība
Reģ.nr. 40008214513
SVEDBANKA: HABALV22
LV49HABA0551038973056