Pievienojies «Baltu Jauniešu Ceļš» brīvprātīgo kustībai!

 

«Baltu Jauniešu Ceļš» brīvprātīgā darba kustības sauklis ir «Kustība Brīvdaba Labsajūta»! Tā ir iespēja ikvienam ar savu gribasspēku, mērķtiecību un brīvo laiku iesaistīties vietējās un starptautiskās pašizglītības nodarbēs un uzlabot savas prasmes, iegūt jaunas, vērtīgas zināšanas.

 

Pievienojoties, varēsi:

Piedalīties «Baltu Jauniešu Ceļš»  rīkotajos pasākumos - stāstot un izglītojot sabiedrību par dažāda veida darbiem un iespējām;

Darboties brīvā dabā dabas izzināšanas un daudzveidības iepazīšanas nolūkos;

Uzlabot savas zināšanas un prasmes, kā arī apgūt iemaņas dzīvei saskaņā ar dabas ritiem;

Apgūt jaunas radošas iemaņas, kā piemēram, uzņemot attēlus, veidojot rakstus, stāstījumus un viģikus. Iepazīstot kā radoši pārvaldīt sabiedriskos plašsaziņas tiešsaistes tīklus cipartīmeklē, darbojoties ar jaunu IT risinājumu ieviešanu;

Veikt izpēti par dažādiem tautas dzīvesziņas un dabas izziņas jautājumiem, sagatavot un veikt aptaujas, veidot jaunas starptautiskās sadarbības ieceres un īstenot tās dzīvē;

Rīkot un vadīt pasākumus un vasaras piedzīvojumus bērniem un jauniešiem;

Izplatīt un izvietot ziņas par biedrības darbību un iespējām jauniešiem (skolā, darba vietā, tiešsaistē, utt.);

Darboties ar tulkojumiem - uz un no dažādām valodām - galvenokārt «Baltu Jauniešu Ceļš»  darbības apraksti, pasakas, aicinājumi, pasākumi, utt.;

Īstenot un sasniegt savus mērķus.

 

«Baltu Jauniešu Ceļš» biedrības mērķi ir Baltijas valstu jaunatnes nevalstisko apvienību sadarbības veicināšana un stiprināšana. Iesaistot jauniešus dažādās radošās nodarbēs, veicinot iesaisti brīvprātīgajā darbā jaunu iemaņu un prasmju apgūšanai. Ar savu radošo darbību mēs iepazīstinām citu Eirōpas savienības un Pasaules valstu jauniešus ar Baltu daiļrades mantojumu un tautas paražām, kā arī iedvesmojam un iedrošinām Latvijas jauniešus īstenot un sasniegt savus mērķus.

 

 

Iesākumam vari pievienoties tiešsaistes tīmekļa kopienai brīvprātīgajam darbam «Kustība Brīvdaba Labsajūta, lai pievienotos, raksti mums uz e-pastu, saziņas datus vari skatīt, šeit.