Baltijas ceļš mieram

Baltijas ceļš mieram

KULTŪRA MIERS DRAUDZĪBA

 

Starptautiska mēroga projekts, ar 11 iesaistītām nevalstiskajām organizācijām ''Baltic Way for Peace'' izceļ miera, sapratnes un pārrobežu draudzības nozīmību. Atbalsta jauniešu nozīmīgo lomu un centienus miera veicināšanā.

Projekta ietvaros 8 dienu apmācību kurss jaunatnes darbiniekiem un līderiem ''Baltic Way for Peace'' notika Liepājas novadā un Rīgā, Latvijā. Apmācībās tika pielietotas inovatīvas apmācību metodes, neformālās izglītības principi, iekļaujot, jogu, meditāciju, dabas spēcinošo klātbūtni, mediācijas prasmes, empātijas trenniņus, nevardarbīgas komunikācijas pamatus, konfliktu analīzi, nevardarbīgas metodes sociālām pārmaiņām. Projekts izceļ arī sabiedrības integrācijas nozīmību. Tā dalībnieki apmeklēja Liepājas jauniešu centru ‘’Karosta Kids’’, lai iepazītos ar situāciju jaunatnes jomā ārpus Rīgas un tikās ar vietējiem Liepājas jauniešiem.

Apmācībās piedalījās 28 jaunieši un jaunatnes darbinieki no Gruzijas, Krievijas, Armēnijas, Azerbaidžānas, Turcijas, Spānijas, Lietuvas, Igaunijas, Latvijas, Serbijas un Čehijas. Projekts tiek īstenots pateicoties Eiropas Komisijas atbalstam, Erasmus+ programms ietvaros.

Apmācību laikā tika veidota dokumentālā filma, kura būs pieejama jau šoruden, un atspoguļos miera veicināšanas nozīmību jauniešu vidū, starptautiskā mērogā.  Dokumentālās flmas mērķis veicināt mieram veltītu projektu īstenošanu arī turpmāk un nevardarbīgu konfliktu noregulēšanu, konfliktu skartajos reģionos.

Patreiz piedāvājam noskatīties filmas treileri ar Daiņa Īvāna komentāriem par miera tēmu.

 

Videō (angļu valodā) aplūkojami zemāk:

Trailer video about the project
Documentary movie ''Baltic Way for Peace''

 

 

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.