Ciltis

Ciltis

ČEHIJA JAUTRĪBA DAŽĀDĪBA

Cik daudz jūs zināt par subkultūrām? Kas tā tāda subkultūra ir? Cik daudz to ir mums aprkārt ikdienā?

Atbildes uz šiem jautājumiem, Čehijā meklēja jaunieši no Latvijas, piedaloties projekta ''Ciltis'' ietvaros biedrības ''Brno For You'' rīkotajā jauniešu apmaiņā.


Jauniešu apmaiņa tika rīkota Češkovices pilsētā Čehijā.

 

 

Šis projekts tika finansēts ar Eirōpas komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.