Cilvēktiesības un Jaunatnes darbs

Cilvēktiesības un Jaunatnes darbs

SARDĪNIJA IZAICINĀJUMI SADARBĪBA
Itālijā notikušais projekts „Millenium: New Trends and Challanges in Human Rights education”  tika rīkots, lai sniegtu jaunas zināšanas un materiālus jauniešiem ieinteresētiem dažādos ar cilvēktiesībām saistītos jautājumos.
Projekta ietvaros uz Itālijai piederošās salas Sardīnijas galvaspilsētā Kaljārī, '16 gada ziemā (no 9 - 15.12), pulcējās 27 dalībnieki no 9 valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Ungārijas, Horvātijas, Bulgārijas un Itālijas. Latviju un biedrību ‘’Baltic Youth Way’’ pārstāvēja Sabīne, Katrīna un Matīss.
Pilsēta lutināja ar saulainām un siltām dienām pašā decembra vidū, kā arī dalībniekiem tika dota iespēja izbaudīt vecpilsētas šarmu itāļu gaumē. Nedēļas garumā tika izdarīts nudien daudz.
Kad beidzot visi bija ieradušies sākām jaunu dienu ar savstarpēju iepazīšanos radošos un jautros veidos. Ar populārās attēlu kartiņu spēles „Dixit” palīdzību aprakstījām sevi un, kad pirmā kautrība bija pārvarēta, bija laiks nākamajam solim – apzināt patieso stāvokli cilvēktiesību jomā, projektā pārstāvēto dalībvalstu organizāciju pārstāvju skatījumā. Dalībnieki no katras pārstāvētās organizācijas, kopīgi veidoja plakātus, kuros aprakstīja savā valstī esošos cilvēktiesību pārkāpumus. Tas ļāva aptvert, ka ģeogrāfiskais attālums nav noteicošais nosacījums salīdzinājumiem. Ar problēmām cilvēktiesību jomā nākas saskarties visās valstīs, taču, kas vienā valstī šķiet nenozīmīgs sīkums otrā ir ļoti sasāpējis jautājums. Aktivitātēm secīgi attīstoties pievērsāmies cilvēktiesību konvencijām un kopīgi centāmies izspriest, kuri no minētajiem punktiem ir vissvarīgākie. Uzdevums bija ļoti grūts un pie kopsaucējiem tā arī nenonācām, jo katram tomēr bija savi svarīguma rādītāji. Lai uzdevumu sarežģītu, gūstot vēl lielāku atsaucību un veicinātu viedokļu apmaiņu, pievērsāmies bērnu tiesību tēmai un arī tā izraisīja plašas diskusijas.
Nākamajos projekta apmācību pasākuma posmos, nodarbībās tika iekļauta arī dažādu reliģiju un filozofiju pētīšana, izmantojot spēli ar nosaukumu „Diversity”. Katram bija iespēja izvēlēties sev interesējošo reliģiju un kopā ar komandas biedriem veidot stāstu, ko vēlāk ar neformālās izglītības metožu palīdzību, aizraujošā veidā vēstīt pārējiem dalībniekiem. Turpinot dalīties iespaidos un viedokļos, devāmies skatītes dokumentālo filmu par „Sikh” reliģijas pārstāvju traģēdiju 1984. gadā, Indijā. Filma bija ļoti smaga, taču viennozīmīgi vērtīga, lai turpinātu diskutēt par to, ko nozīmē tāda parādība, kā ‘’terorisms’’, jau mūsdienu izpratnē. Šķiet šī tēma bija vissarežģītākā, ko nedēļas laikā apskatījām. Kas tad īsti ir ‘’terorisms’’? – īsu un konkrētu definīciju radīt nespējām, taču nopietna viela pārdomām katram gan tika.
Projekta pēdējā dienā bija paredzēts atvērtais pasākums „Words of Worlds”, kura veidošanā aktīvi piedalījāmies arī mēs paši. Nopietni gatavojām prezentācijas par savām valstīm, un organizācijām, veidojām spēles un citas radoši-aktīvās darbnīcas, lai pēc tam paši iejustos nevis dalībnieku, bet gan apmācītāju ādā. Tas bija lielisks noslēgums, jo mums tika dota iespēja praktiski pielietot nedēļas laikā iegūtās zināšanas un redzēt sava darba augļus. Pasākumu apmeklēja ne tikai vietējie skolnieki un studenti, bet arī citu tautību pārstāvji, kuri viesojās pilsētā, līdz ar to tas bija ļoti starptautisks, taču visi jutāmies kā viena liela ģimene, kas paveikusi labu un vērtīgu darbu.
Kopumā projekts atsājis ļoti pozitīvas emocijas un, cerams, nesīs arī augļus. Ja projekta pirmajās dienās ļoti daudziem bija mazas zināšanas par Erasmus+ sniegtajām iespējām, tad dienām ritot daudzi izteica vēlēšanos pat būt daļai no organizācijām, kas darbojas ar jauniešiem. Pēdējās dienas pasākums bija vislielākias pagrieziena punkts, jo jaunieši paši savām acīm redzēja, ka lai izveidotu interesantu pasākumu ir vajadzīga tikai laba ideja, bet gandarījums pēc paveiktā ir milzīgs.
 
Sabīne Sindija Kārkliņa
 

Šis projekts tika finansēts ar Eirōpas komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.