Jaunatnīgās sadraudzības pilsētas

Jaunatnīgās sadraudzības pilsētas

VIESMĪLĪBA JAUNATNE KAUKĀZS

Projekta ''Jaunatnīgās sadraudzības pilsētas'' (YOUTHful TWINland) organizāciju tīklošanās pasākums noritēja no 16 - 21 oktobrim '13, Gruzijas pilsētās Kobuleti un Batumi, piedaloties dalībniekiem no Latvijas, Gruzijas, Grieķijas, Armēnijas, Spānijas, Azerbaidžānas, Turcijas un Ukrainas Projekts tika īstenots ar programmas ''Jaunatne darbībā'' atbalstu. Projekta mērķis, iepazīstināt jaunatnes jomas darbiniekus ar sadraudzības pilsētu politiku un sekmēt kopīgu projektu īstenošanu ar pašvaldību atbalstu Projekta mērķis, izveidot ciešas partneru saites ne tikai pašvaldību līmenī, bet arī nevalstisko organizāciju līmenī, lai kopīgi sekmētu jauniešu iesaistīšanos dažādos projektos un aktivitātēs.

 

 

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.