Mēģināt Kopā

Mēģināt Kopā

LIETUVĀ LATVIJĀ HORVĀTIJĀ

Starptautiskais projekts ''Mēģināt Kopā'' (''T.R.Y, Together: Refugees & Youth'') tika īstenots ar ES programmas Erasmus+ atbalstu no '16 gada vasaras līdz '18 gada vasarai. Projektā iesaistītjās jaunatnes organizācijas, sociālās uzņēmējdabības un izpētes centri no Latvijas, Lietuvas un Horvātijas. Kopīgiem spēkiem, iesaistot Baltijas jaunatnes darbiniekus, tika meklētas iespējas, kā iesaistīt vairāk jauniešu radīt un veidot sabiedriskās uzņēmējdarbības risinājumus, jauniešu  un bēgļu iesaistei vietējās aktivitātēs un kopīgiem spēkiem sekmēt jauniešu nodarbinātību.

Vairāk informācija par projektu un tēmu atrodama šeit.

 

Šis projekts tika finansēts ar Eirōpas komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.