Miera ceļš jaunatnei

Miera ceļš jaunatnei

KULTŪRA MIERS DRAUDZĪBA

Sadarbojoties ar partnerorganizācijām no dažādām Eiropas un kaimiņreģionu valstīm '16 gadā īstenojām projektu ''Miera ceļš jaunatnei'' (Peace Way for Youth). Projekta laikā jaunatnes darbiniekiem, kuri cenšas veicināt starpkultūru sapratni un draudzību jaunatnes vidū bija iespēja papildināt savas zināšanas un prasmes piedaloties trīs apmācību posmos Baltkrievijā, Latvijā un Zviedrijā. Apmācību programma tika veidota kopīgi ar pieredzējušu mediatoru un jogas pasniedzēju Ilzi Dzenovsku.

Šeit jūs varat atrast Dokumentālo filmu par projektu ''Miera ceļš jaunatnei'', angļu valodā.

 

Šis projekts tika finansēts ar Eirōpas komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.