Mīli dabu

Mīli dabu

DABA TRADĪCIJAS MĪLESTĪBA

Ar Eirōpas Savienības Erasmus+ programmas atbalstu, šovasar Latvijā, vasaras saulstāvju laikā norisinājās starptautiska mēroga apmācības, jaunatnes darbiniekiem ''Mīli dabu'' jeb angliski ''LOVE NATURE''. Tajās piedalījās 28 dalībnieki no 12 dažādām valstīm – Baltijas, Eirōpas, Balkāniem un Kaukāza.

Apmācību mērķis – zināšanu, prasmju un iemaņu uzlabošana āra izglītibas un mācīšanās caur pieredzi jomās ko izmantot neformāljā izglītībā Eirōpas Savienības un kaimiņreģiōnu valstīs veicinot jauniešu aktīvu iesaisti,  vides aizsardzības veicināšanā un veselīga dzīvesveida apzināšanā un izplatīšanā

Apmācībās tika pielietotas dažādas radošas pieejas. Apmācību dalībnieki iepriekš viens otru nepazina, bet viņiem bija jāizmanto mūsdienu saziņas līdzekļi, ko piedāvā internets un pašiem jāsagatavo viss nepieciešamais pārgājienam un laivu braucienam pa Gauju, kurā viņi devās uzreiz nākamās dienas rītā pēc ierašanās Latvijā. Šis bija pirmais nopietnais pārbaudījums dalībnieku spējai sagatavoties un sadarboties ar cilvēkiem kopēja mērķa labad. Trīs dienās tika veikti aptuveni 85 kilometri pa Gauju, no Gaujienas puses līdz Strenču apkaimei. Strenči mūsdienās ir starptautiska plostnieku pilsēta, kur ik gadu notiek starptautiski plostnieku svētki, atminoties kādreizējo plostnieka arodu

Pēc laivošanas, dalībniekus sagaidīja nākamais pārbaudījums viņu spējām sadarboties un atbalstīt vienam otru neikdienišķos apstākļos. Zinoša lietpratēja pavadībā, tika veikts pārgājiens caur Sedas purvu. Un tieši caur purvu, jo skaistajos Latvijas purvos ir ierīkotas brīnišķīgas koka taciņas, pa kurām staigājot izbaudīt dabas krāšņumu. Toties Sedas purvs, kurš Padomju laikā tika nosusināts kūdras ieguvei, patreiz ir pamests un aizaudzis. Šis pārgājiens bija katra paša spēju un iespēju pārbaude veicot aptuveni 4,5 kilometrus caur purvājiem. Vakarā sasniedzot viesu namu ‘’Ķempēni’’ dalībniekus viesmīlīgi sagaidīja māju saimnieks Ivars, kā arī karsta pirtiņa, kurā atgūt spēkus nākamo dienu paredzētajai apmācību programmai

Nākamajās dienās dalībniekiem bija iespēja izvērtēt savu un citu grupas biedru veikumu atrodoties dabā. Kā arī apzināties dabas spēku un komandas kopīga darba nozīmību, kā arī sadarbību un saskaņotu rīcību.

Dažādu metōžu pielietošana jaunatnes darbā bija tikai daļa no turpmāko dienu programmas, kurā dalībnieki uzlaboja savas zināšanas, iemaņas un prasmes

Turpmākajās dienās jaunatnes darbinieki ar neformālās izglītības metōžu palīdzību apguva vēl daudz vairāk par veselīgu dzīvesveidu, dabas aizsardzību un tās nozīmību, Erasmus+ programmas piedāvātajām iespējām, apsprieda turpmākās sadarbības iespējas, kā arī notika pašu dalībnieku rīkotas radošās darbnīcas

Vēl ir jāizceļ pats apmācību norises laiks, jūnijā – vasaras saulgriežu laiks. Lai dalībnieki varētu apgūt vēl vairāk paralēli apmācību programmai, tika rīkotas tradicionālas vasaras saulgriežu svinības, ar dziesmām, dejām, līgošanu, jāņu mielastu, ugunskuru, rotaļām un citām tradīcijām. Šī pieredze ļoti patīkami pārsteidza un iedvesmoja jaunatnes darbiniekus, kā arī saistījās ar visu apmācību būtību un pat nosaukumu MĪLI DABU, ‘’LOVE NATURE’’

 

Šis projekts tika finansēts ar Eirōpas komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.