Veicināt jauniešos uzņēmīgumu un pašizaugsmi ar tīklošanās palīdzību starptautiskā mērogā, 2 daļa Kosovā

Veicināt jauniešos uzņēmīgumu un pašizaugsmi ar tīklošanās palīdzību starptautiskā mērogā, 2 daļa Kosovā

KOSOVA JAUNIEŠU UZŅĒMĒJDARBĪBA

Erasmus+ programmas ietvaros īstenotā projekta “Empowering Youth Entrepreneurship through Capacity-building Activities and Networking" otrais pasākums, kas norisinājās, '17 gada pavasarī (no 19 - 26.02), Prizrenas pilsētā Kosovā, pulcēja jaunos līderus, kuriem ir savas biznesa idejas, lai apgūtu prasmes biznesa plānu izstrādē, detalizācijā un īstenošanā. Latvijas komandu un biedrību ''Baltic Youth Way'' ar savām idejām pārstāvēja Liene, Matīss un Miķelis.

Projekta kopējais mērķis ir jauniešu organizāciju prasmju attīstīšana uzņēmējdarbības jomā un jauniešu atbalstīšana to biznesa ideju īstenošanā un – vai iespējams labāks veids, kā to īstenot, vai arī tikai izglītojot pašus jauniešus?

Kosovā organizētās apmācības ilga 7 dienas, kuru laikā dalībnieki pašu izveidotās grupās vai individuāli izstrādāja savu ideju biznesa modeļa kanvas, nedēļu ilgo treniņu noslēdzot ar koncentrētu savas idejas prezentāciju. Apmācību laikā katras grupas dalībnieki, organizētāju ciešā vadībā, ne tikai rūpīgi iedziļinājās savās idejās, to dzīvotspējā, definēja to stiprās un vājās puses, bet arī saņēma atsauksmes un ieteikumus no pieaicinātiem mentoriem klātienē un attālināti.

Dalībnieku idejas biju ļoti dažādas – programmatūras izstrāde, sociālā uzņēmuma veidošana, mikrosalātu audzēšana, jauna tūrisma produkta veidošana un pat privātās slimnīcas veidošana - un tādēļ bija īpaši nozīmīgs katras komandas paveiktais darbs, kas ļāva uz katru no dotajiem uzdevumiem palūkoties no ļoti atšķirīgiem rakursiem.

Šīs nedēļas laikā noritēja ne tikai nopietns darbs pašā treniņkursa norises vietā, bet arī intervijas vietējās organizācijās, kā arī izziņas vizītes vietējos eksportējošos uzņēmumos. Treniņkursa kulturāli sociālo vidi veidoja 9 valstis – Albāniju, Serbiju, Latviju, Rumāniju, Bulgāriju, Itāliju, Maķedoniju, Turciju, Kosovu - pārstāvoši aizrautīgi jaunieši. Lieliska bija iespēja komunicēt un izzināt vietējo kultūru, pateicoties Prizrenas (Kosova) universitātes studentu dalībai apmācībās.

Apmācību laiks, lai arī ieturēts balkānu valstu iedzīvotājiem raksturīgajā nesteidzīgajā manierē, papildu nopietnajam darbam pie biznesa ideju attīstīšanas, ļāva iepazīt šo neparasto vietu un kultūru.

 

Liene Some-Tiesnese

 

Informācija par projekta rīkotājorganizāciju no Albānijas un partnerorganizācijām atrodama šeit.

 

Šis projekts tika finansēts ar Eirōpas komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.