Vērtējošās domāšanas prasmes

Vērtējošās domāšanas prasmes

BULGĀRIJA DOMĀŠANA VĒRTĒŠANA

 

Turpinot veiksmīgu sadarbību ar Bulgārijas biedrību ''C.E.T.'' arī šogad '19 Latvijas jaunatnes darbiniekiem bija iespēja piedalīties apmācībās ar nosaukumu ''Vērtējošās domāšanas prasmes''. Tajās piedalījās Iluta, Lingita un Juris.

Norises laiks no 4. līdz 12. maijam '19 Bulgārijas pilsētā Pamporovo. Apmācību mērķis bija apzināt vērtējošās domāšanas prasmes. Apmācībās piedalījās dalībnieki no 9 valstīm – Bulgārijas, Horvātijas, Spānijas, Nīderlandes Karību jūras salas Sanmartēnas, Ziemeļmaķedonijas, Čehijas, Polijas, Igaunijas un Latvijas.

Apmācības un aktivitātes vadīja bulgāru jaunatnes apmācītāji, kuriem ir liela pieredze darbā ar jauniešiem, nevalstisko organizāciju jomā, sabiedriskajā uzņēmējdarbībā un iekļaušanā – Maja Doneva un Ogņans Gadoularovs no Bulgārijas kopā ar Tomislavu Bogdanovu no Horvātijas. Apmācību mērķi bija attīstīt vērtējošās domāšanas prasmes, izzināšanas un jēdzienu izpratnes prasmes vērstas dalībnieku pašizaugsmes sekmēšanai, sekmēt starpvalstu sadarbību jaunatnes jomā un dalībnieku profesionālo attīstību.

Kopīgiem spēkiem izmēģināt un rast sarežģījumu risināšanas spējas sevī. Pievērst vairāk uzmanības savām spējām lēmumu pieņemšanā, kārtīgumā, priekšlikumu izteikšanā, secinājumu izdarīšanā un uzlabot savu pašnovērtējumu.

 

Tālāk varat aplūkot un iepazīties ar Ilutas iespaidiem, kuri tika publicēti laikrakstā ''Pārgaujas novada vēstis'', iepazīstinot vietējos iedzīvotājus ar pašizaugsmei pieejamajām iespējām.

 

 

 

Šis projekts tika finansēts ar Eirōpas komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.